GNR > Actueel > Nieuws > Onderzoek naar nieuwe tracés van hoogspanningsverbindingen

Onderzoek naar nieuwe tracés van hoogspanningsverbindingen

Onderzoek naar nieuwe tracés van hoogspanningsverbindingen

Bron foto: website Tennet

Het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet onderzoeken routes voor een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Diemen, Lelystad en het dorpje Ens in de Flevopolder. Om te voorkomen dat het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt, wordt op dit moment op veel plekken gewerkt aan plannen voor uitbreiding van hoogspanningsverbindingen. Eén van de mogelijke tracés gaat door het noordelijk deel van het Gooi.

Van gemeente Muiderberg, langs Naarden Vesting tot de gemeente Huizen. De hoogspanningsverbinding kan afhankelijk van het precieze verloop van tracé ook in of direct naast de natuurgebieden van GNR gaan lopen, in het bijzonder het Kocherbos in Muiderberg, de Oostdijk en de Naarder Eng in gemeente Gooise Meren.

Door Tennet is de Nota Reikwijdte en Detailniveau ter visie gelegd. Deze beschrijft o.a. welke onderzoeken naar effecten allemaal moeten worden uitgevoerd. Het GNR heeft op deze nota gereageerd als beheerder van de natuurgebieden in het Gooi. We hebben een aantal suggesties gedaan voor het onderzoek dat nog niet in de Nota Reikwijdte en Detailniveau was opgenomen en vanuit een oogpunt van natuur en landschap belangrijk is.

Negatieve effecten

Het GNR begrijpt het belang van een goede energievoorziening en streeft ernaar dat bij aanleg van hoogspanningsverbindingen in de toekomst zo min mogelijk negatieve effecten op natuur en landschap van het Goois Natuurreservaat optreden. Hiervoor is het essentieel dat in de onderzoeksfase zoveel mogelijk aspecten van bodem, water, landschap, natuur, erfgoed en recreatie in beeld komen en bij de beoordeling van de milieueffecten van de diverse tracés worden betrokken. Er zijn op dit vlak door ons een aantal suggesties gedaan in haar reactie op de Nota Reikwijdte en Detailniveau. Het GNR blijft de onderzoeken en planontwikkeling volgen en komt op voor de belangen van natuur en landschap.

Gerelateerde berichten