GNR > Actueel > Nieuws > Terreinborden in het Goois Natuurreservaat worden vernieuwd

Terreinborden in het Goois Natuurreservaat worden vernieuwd

Terreinborden in het Goois Natuurreservaat worden vernieuwd

Wirwar van borden worden vervangen 

Het GNR start in de loop van 2024 met het plaatsen van nieuwe terreinborden in de natuurgebieden. De huidige, grote aantallen borden, maken plaats voor één bord met de actuele toegangsvoorwaarden. Specifieke voorwaarden, wanneer er aparte zoneringsregels zijn, komen op onderborden. We kiezen voor een herkenbaar ontwerp en duurzame materialen die passen in de huisstijl van het Goois Natuurreservaat. Het is een enorm project. Het vervangen van de borden duurt vanaf de start, ongeveer anderhalf jaar. De financiering van al onze terreinborden zijn mogelijk dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij via de Stichting Steun Goois Natuurreservaat.

Bij iedere toegang van een natuurgebied staat een terreinbord met de belangrijkste toegangsvoorwaarden. Het zijn de bekende groene borden met gele letters. Deze aluminium borden die al 50 jaar gebruikt worden, zijn niet meer actueel. Als de regels werden aangepaste werd er een nieuw bord bijgeplaatst of een sticker op het bestaande bord bijgeplakt. Zo is bij veel ingangen een opeenstapeling van borden ontstaan met daarop toegangsvoorwaarden en mededelingen in allerlei formuleringen en stijlen. Dit alles schept een rommelig beeld en draagt niet bij aan de duidelijkheid en de attentiewaarde voor de vele bezoekers die jaarlijks in onze terreinen komen. De onduidelijkheid van de bebording brengt het risico met zich mee dat bezoekers de regels niet of onvoldoende naleven. De natuur en medegebruikers ondervinden daar schade van; dat merken onze boswachters en beheerders dagelijks in hun werk. Het vernieuwen van de borden en het verwijderen van ‘dubbele’ borden biedt ons de gelegenheid om weer een goede basis te leggen met eenduidige regels.

Uitstraling en herkenbaarheid

Met de nieuwe borden zijn de regels weer in lijn met de huidige toegangsvoorwaarden, het logo op de huidige borden is verouderd en ook de aanspreektekst past niet meer bij de uitstraling van het Goois Natuurreservaat anno nu. Dit alles schept een onoverzichtelijk beeld en draagt niet bij aan de duidelijkheid en de attentiewaarde voor de vele bezoekers die jaarlijks in onze terreinen komen. Verder ontbreken op veel borden de kenmerken van de huidige huisstijl.

Nieuwe terreinborden

Om weer een eenduidig beeld bij de ingangen te krijgen, met aansluiting op onze huisstijl en profilering, vernieuwen wij onze terreinborden. Met een duidelijk ontwerp en passende uitstraling wordt het GNR zichtbaarder in al onze gebieden. Uniformiteit en herkenbaarheid is in het Goois Natuurreservaat – met veel vanuit de historie ontstane versnipperde gebieden en gebiedjes – erg belangrijk. In 2024 starten we met de uitvoering van het bebordingsplan. Dat gebeurt niet in een keer maar per gebied. We verwachten dat we 12 tot 18 maanden nodig hebben om alle terreinborden te vervangen. We hebben gekozen voor duurzame materialen zoals houten palen en rijstvliesborden. Rijstvlies is gemaakt van biologisch restafval en heeft een zeer lange levensduur. Het plaatmateriaal heeft de uitstraling van hout, maar heeft sterkere eigenschappen dan een houtsoort. Zo heeft het materiaal geen last van noesten, scheuren en is bestand tegen de schadelijke gevolgen van zon, regen en sneeuw. De huidige aluminium borden worden gerecycled.

Entreeborden

Bij de grote ingangen komen ook entreeborden. Hiermee heten we de bezoekers welkom in onze natuurgebieden. Bij de ingang van natuurgebieden Zanderij Crailoo en Fransche Kamp staan de eerste entreeborden al. In 2024 komen ook bij de andere ingangen van de grotere natuurgebieden, zoals de Tafelbergheide, Hoorneboegse Heide of het Spanderswoud een ‘welkomstbord’ te staan.

Gerelateerde berichten