Naarder Eng

GNR > Naarder Eng

Locatie: Gooise Meren
Grootte: 70 hectare

Activiteiten: wandelen, fietsen, paardrijden
Landschappen: akkers met bosranden

Schilderachtig kleinschalig landschap met vriendelijke glooiingen, kleine akkers, houtwallen en bosranden. In het stenen tijdperk woonden hier al mensen, zo blijkt uit vondsten van gebruiksvoorwerpen.

Bijzonder is de klifkust van de voormalige Zuiderzee die direct tegen de hoge zandgronden van de stuwwal aan beukte. Vanaf de Aalberg en de Eukenberg heeft u een prachtig uitzicht over het water. Aan de oevers vindt u rietkragen en wilgenstruweel waar watervogels zoals de grote karekiet zich ophouden. Het eikenhakhout perceel vóór de Eukenberg wordt om ecologische en cultuurhistorische redenen eens in de acht jaar gekapt.

De bosranden bestaan uit dennen- eiken- en beukenbomen. Verder groeien er in dit gebied bijzondere gewassen zoals glad biggenkruid, korenbloem, bleekgele hennepnetel, slofhak en valse kamille.

Honden mogen hier loslopen.

Andere gebieden