Laarder Wasmeer

GNR > Laarder Wasmeer

Locatie: Laren
Grootte: 84 hectare

Activiteiten: rustgebied (niet toegankelijk)
Landschappen: heide, grasland

Het laagst gelegen gebied binnen het Gooi. Daardoor stroomde jarenlang afvalwater van Hilversum naar deze plassen. Halverwege de jaren 2000 is het gebied ingrijpend gesaneerd en heringericht. De toevoer van stadswater is gestopt.

Het gebied wordt begraasd en ontwikkelt zich tot een open landschap met stuifzand, enkele vennen en vochtige valleien. In verband met de natuurontwikkeling is het gebied niet vrij toegankelijk, en niet voorzien van wandel-, ruiter- en fietspaden. Er worden regelmatig publieksexcursie gehouden onder begeleiding van een gids, op iedere derde zondag van de maand. Rondom het Laarder Wasmeer is een wandelroute ‘Rondje Laarder Wasmeer’ aangelegd. Deze wandelroute is ongeveer 4,5 km en is bewegwijzerd met bordjes.

Alleen toegankelijk onder begeleiding, honden zijn niet toegestaan.

Andere gebieden