Laarder Eng

GNR > Laarder Eng

Locatie: Laren
Grootte: 9 hectare

Activiteiten: wandelen, honden
Landschappen: akkers, bosranden

Landschap uit de tijd van de schilder Anton Mauve (een neef van Vincent van Gogh). Er zijn kleine bloemrijke akkers met traditionele gewassen zoals boekweit, rogge, wintergerst, haver, voederwikke en stoppelknol. Er worden ook delen beheerd door particulieren en door de SOLL (Stichting Oude Landbouwgewassen Laren).

Hier rusten grote groepen vinkachtigen in de winter en in de trektijd. De eng biedt een schitterend uitzicht op het dorp Laren. Imposant zijn de twee solitaire eikenbomen langs het Schuilkerkpad. Ooit waren alle Gooise dorpen volledig omringd met dit engenlandschap.

Honden moeten aangelijnd tijdens het broedseizoen (15 maart – 15 juli), de rest van het jaar mogen honden hier loslopen (mits onder appel).

Andere gebieden