Kamphoeve

GNR > Kamphoeve

Locatie: Gooise Meren
Grootte: 32 hectare

Activiteiten: wandelen, fietsen, honden
Landschappen: bos, heide, poel

Dit noordoostelijke bosgebied van het Spanderswoud hoorde oorspronkelijk bij de verdwenen boerderij Kamphoeve. Het bestaat voornamelijk uit eikenbos. Dit is voormalig hakhoutbos. Het hout werd om de ca. 8 jaar gekapt en diende als brandstof voor de ovens van de bakkerijen in de omgeving. Later is het omgevormd naar spaartelgenbos, waarbij één tak (de telg) doorgroeide tot een ‘normale’ eikenboom.

In Kamphoeve is een heideverbindingszone gerealiseerd waardoor de dieren van het heidelandschap kunnen overlopen naar de gebieden De Snip en de Fransche Kampheide. Hierbij zijn de monumentale beukenlanen gespaard en beter zichtbaar geworden.

Dieren die hier leven zijn: das, eekhoorn, boommarter, ree, vos, kikker, pad, salamanders, gewone oeverlibelle, grote keizerlibelle en de vroege glazenmaker.

In dit gemengde bos met loof- en naaldhout komen ook taxus, kamperfoelie en hulst voor.

Honden mogen hier loslopen (mits onder appel).

Andere gebieden