De Zonneheide

GNR > De Zonneheide

Locatie: Hilversum
Grootte: 12 hectare

Activiteiten: wandelen, fietsen
Landschappen: heide

De Zonneheide heeft naast jong bos ook grasland. De meerwaarde van dit gebied voor de natuur schuilt in het ‘Zonneheideven’. De verschillende waterplassen worden gevoed door grondwater. Hier planten zich amfibieën, voort zoals de heikikker en de kamsalamander die voor Gooise (en Nederlandse) begrippen vrij zeldzaam zijn.

Voor honden: zie de aanwijzingen op de toegangsborden.

Andere gebieden