Gebieden

Tafelbergheide - Blaricum en Huizen (73 ha)

De Tafelbergheide is een hoog gelegen, glooiend heideterrein. Het landijs in de Risz-ijstijd heeft deze hoogteverschillen veroorzaakt. De Tafelberg is met een top van 36,4 m boven NAP het hoogste punt van deze heide en tevens van de provincie Noord-Holland. Een ori├źntatietafel op deze heuvel verklaart de naam "Tafelberg". De huidige tafel staat er sinds 1990. Van de oude is slechts een scherf overgebleven, te bekijken in het Goois Museum te Hilversum. In de hei liggen veel kuilen. De grotere kuilen zijn leemkuilen. De bewoners van het Gooi haalden hier vroeger de leem, een soort klei, vandaan om er de vloer en het erf van hun boerderij mee te verharden. Op de leemrestanten in en om de kuilen komt een bijzondere flora voor die uniek is voor Nederland. Het leem is in de Risz-ijstijd met gletsjerijs aangevoerd uit het Noorden. Uit de andere, meestal wat kleinere kuilen werd grint of (metsel)zand gehaald. De heide wordt sinds 1990 door Drentse heideschapen en sinds 1991 door runderen begraasd om vergrassing en verbossing tegen te gaan. De resultaten daarvan zijn tot nu toe bemoedigend. De dieren lopen in een omrasterd gebied van (samen met de Blaricummerheide) 130 ha.┬á

Honden aangelijnd binnen de rasters.

Klik hier voor een interactieve kaart van de gebieden van Goois Natuurreservaat.