Gebieden

Naarder Eng - Naarden (70 ha)

Eng is een Gooise naam voor bouwland. De Naarder Eng is de best bewaarde eng van het Gooi. Bijzonder is hier dat tussen de nog steeds in gebruik zijnde akkers, restanten liggen van eikenhakhoutbos. Vroeger werd dit eikehakhout geteeld voor looizuur (leerlooierijen), brandhout (visrokerijen) en boerengeriefhout. Geriefhout is zowel een nieuwe steel voor het gereedschap van de boer als afrasteringspaaltjes rond de weilanden en slieten (dunne stammen) voor de daken van gebouwen. Samen met de oude houtwallen, het aangeplante naaldhout uit de jaren vijftig en de steile Gooimeerkust met prachtige rietkragen, vormt dit gebied een prettig en afwisselend stukje Gooi met een rijke flora en fauna. Aan de kust leven verschillende soorten watervogels. In de winter nemen ze in aantal spectaculair toe. Wilde zwanen, te herkennen aan hun gele snavel, overwinteren bijvoorbeeld graag op het Gooimeer. De door mensen opgeworpen heuvels "De Eukenberg", een verbastering van het vroegere "Kerkenberg", en de "Aalberg" zijn prachtige uitzichtpunten. De noordzijde van de "Aalberg" bestaat uit een klifkust. Dat wil zeggen dat hier de zee in het verleden een deel van een stuwwal heeft weggeslagen.

Klik hier voor een interactieve kaart van de gebieden van Goois Natuurreservaat.