Gebieden

Limitische Heide - Naarden (33 ha)

De Limitische Heide ligt aan de rand van het vroegere Naardense ontzandingsgebied. Tot "de Limiet" (grens) mocht zand worden gewonnen.  De heide is in de loop der jaren gedeeltelijk verbost. In het gebied ligt een klein maar nog levend stuifzand en een herkenbaar overblijfsel van een stuwwal uit de Risz-ijstijd.

Honden aangelijnd tijdens het broedseizoen (15-03 tot 15-07).

Klik hier voor een interactieve kaart van de gebieden van Goois Natuurreservaat.