Gebieden

Groeve Oostermeent - Blaricum (18 ha)

Grootse blikvanger in Blaricum: de 400 meter lange 'afgrond' die plaatselijk 3 meter hoog is. Dit abrupte snijvlak van afgegraven en hogere zandgrond leg 150.000 jaar geologische geschiedenis bloot. Al even bijzonder is de kolonie oeverzwaluwen die er jaarlijks gangen graven om in te broeden. De groeve vormt een belangrijke schakel in de oost-westverbinding tussen het Goois en de polders van Eemland.

Honden aangelijnd.

Klik hier voor een interactieve kaart van de gebieden van Goois Natuurreservaat.