Gebieden

Bikbergen - Huizen (55 ha)

Bikbergen is een aaneengesloten, zeer afwisselend, grotendeels naoorlogs bos met zowel loof- als naaldhout. Er zijn twee in 1933 geplante percelen Douglassparren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de toenmalige boswachter deze bomen ten koste van veel nacht- en gemoedsrust weten te behoeden voor de noodkachels van de Gooise bewoners. De rest van het jonge bos ter plaatse is daar wel in verdwenen. De douglassen naderen nu de 30 m hoogte. Diverse beukelanen zijn in 1820 aangelegd en die leeftijd is de bomen aan te zien. Dit soortenrijke bos is de woonplaats voor vele vogelsoorten en vleermuizen. Het gebied heeft een redelijk open karakter door de ruime lanen en de aanwezigheid van een aantal akkers. Op het dagrecreatieterrein "De Steen" ligt, gedeeltelijk uitgegraven, een kalkzandsteenformatie. Deze zachte steen kon ter plekke ontstaan op een vroegere zeebodem met schelpresten doordat de kalk er, na de ijstijden, is gaan samenkitten met zand. Bij de ontginning in de vijftiger jaren werd de bodem diep omgespit door werkloze mannen uit Amsterdam. Deze kwamen "een steen" tegen. "Graaf maar uit" zei de boswachter en toen hij een dag later terug kwam, was de kalkzandsteen goeddeels blootgelegd zoals nu nog te zien is. 

Honden aangelijnd tijdens het broedseizoen (15-03 tot 15-07).

Klik hier voor een interactieve kaart van de gebieden van Goois Natuurreservaat.