Nieuws

Ingrijpende maatregelen natuurgebieden Anna's Hoeve en Monnikenberg

09-10-2019

Op 7 oktober 2019 is provincie Noord-Holland gestart met de aanleg van de nieuwe busbaan (HOV) tussen Hilversum en Huizen. De aanleg van de busbaan start in Hilversum en gaat onder andere gepaard met ingrijpende maatregelen in de natuur. Ontwikkelingen in en om de natuurgebieden kunnen we niet altijd tegengaan. Dat geldt ook voor de aanleg van de nieuwe busbaan tussen Hilversum en Huizen.

Onze inzet is er op gericht dat de impact op de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt en dat door extra maatregelen de natuur er per saldo op vooruit gaat. Uitleg maatregelen in filmpje: https://youtu.be/9OftbBgktbQ Door de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg beter met elkaar te verbinden, kunnen we het gemeenschappelijk erfgoed van bos- en heidelandschap, met de daarbij behorende plant en diersoorten ook in de toekomst behouden en versterken.

Belang van verbinden van natuurgebieden

Op verschillende locaties in het Goois Natuurreservaat zijn natuurgebieden met elkaar verbonden dankzij faunatunnels en ecoducten voor dieren en planten. Op deze manier kunnen we voorkomen dat soorten uitsterven. Natuurverbindingen helpen inteelt te voorkomen, en helpen dieren om zich opnieuw te vestigen in gebieden waar ze zijn verdwenen. De zandhagedis bijvoorbeeld, komt nog maar op een enkele plek voor in ‘t Gooi. Door het vergroten van het leefgebied van deze hagedis en door de aanleg van verbindingen worden de mogelijkheden  voor uitbreiding en herstel van deze populatie verbeterd.

Groene Schakel

De natuurgebieden van Anna’s Hoeve en Monnikenberg vormen de aansluiting van het Gooi met de natuurgebieden van de Utrechtse Heuvelrug. Er is echter voor de fauna sprake van een grote versnippering door de aanwezigheid van de rijksweg A27, de spoorbaan Hilversum-Amersfoort en de Weg over Anna’s Hoeve. Het plan voor de Groene Schakel (dat onderdeel uitmaakt van dit project) voorziet in een goed functionerende natuurverbinding over al deze infrastructuur. Als onderdeel van de Groene Schakel is in 2018 een grote faunatunnel aangelegd onder de A27 bij Monnikenberg.

Bundelen van verkeersstromen

De komende jaren worden onder regie van Provincie Noord-Holland projecten uitgevoerd waarbij  trein-, bus- en autoverkeer worden gebundeld. Hierdoor is het mogelijk geworden om met één  natuurbrug de verkeersbundel die daardoor ontstaat te overbruggen en het leefgebied van vele planten en dieren te vergroten. Bundeling van de verkeersstromen biedt ook de mogelijkheid om het gebied landschappelijk en recreatief optimaal in te richten, waarbij hinder van verkeer voor mens en dier wordt verminderd. Al deze maatregelen worden uitgevoerd binnen de twee projecten: HOV in ’t Gooi en Voltooiing Groene Schakel. In het laatste project is het Goois Natuurreservaat partner. In Voltooiing De Groene Schakel worden maatregelen voor natuur en recreatie gecombineerd met de aanleg van grondwallen langs het traject spoor, weg en busbaan.

Meer informatie over de projecten van provincie Noord-Holland vind je op: https://tinyurl.com/y6rx5xgf

Vragen en meldingen zijn welkom bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland via servicepunt@noord-holland.nl

Voor vragen en meldingen over de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg kunt u terecht bij het Goois Natuurreservaat gooisnatuurreservaat@gnr.nl