GNR > Actueel > Nieuws > Veilig oversteken

Veilig oversteken

Veilig oversteken

 

Onze natuurgebieden liggen middenin een druk bevolkt deel van Nederland, dat betekent dat ze doorkruist worden door veel wegen. Dat heeft impact op de natuur en de dieren die daar leven. Op verschillende manieren zijn we bezig om die impact te beperken. Derk van der Velden (beleidsmedewerker en landschapsarchitect) legt uit hoe we dat doen.

Veranderende tijden
‘Er worden op de wegen in Nederland veel dieren doodgereden. Lange tijd was daar weinig aandacht voor. Maar tijden veranderen en de aandacht voor dierenwelzijn en biodiversiteit groeit. Daardoor wordt er intensiever nagedacht over de impact van de mens op de natuur. Zo zoekt Rijkswaterstaat, de beheerder van deze wegen, bijvoorbeeld actief naar manieren om het aantal ongelukken terug te brengen. En zij doen dat niet alleen.

Samenwerking
Het traject rondom de verbreding van de A27 is een mooi voorbeeld van hoe verschillende partijen samenwerken. Bij de start van de wegwerkzaamheden hebben we aan Rijkswaterstaat gevraagd of zij mee konden denken over een manier om het aanrijden van dieren te beperken. Daar werkten ze graag aan mee. Zo daagden ze aannemers uit om bij hun aanbesteding met ideeën te komen rondom natuurbescherming.

Rasters en tunnels
De aannemer die uiteindelijk aan de slag ging bij de A27 bedacht het plan voor de rasters die nu tussen Hilversum en Eemnes in de berm langs de weg staan. Deze rasters moeten ervoor zorgen dat dassen en marters de snelweg niet op kunnen lopen. De opvallende zwarte stroken in het hekwerk zijn geplaatst om te voorkomen dat de dieren alsnog over de rasters heen klimmen. Het zwarte kunststof is zo glad dat ze geen grip krijgen en weer naar beneden glijden. Daarnaast zijn er op ons verzoek dassen- en faunatunnels aangelegd.

Boommarterbrug over de A27
Ook zijn er op de A27, naast de rasters, op twee plekken boommarterbruggen gemaakt. Aan beide kanten van de matrixborden zijn lange zwarte kabels gespannen. Boommarters en andere kleine dieren kunnen langs deze touwen naar boven klimmen.  Ze komen uit in een buis die over de snelweg loopt, hierdoor bereiken ze veilig de overkant. Rijkswaterstaat gaat in de toekomst monitoren of deze portalen werken, voor nu kunnen we daar nog weinig over zeggen.

Effecten
We zien dat het aantal wildaanrijdingen van ree, das en marterachtigen langs de A27 door de rasters, tunnels en de brug drastisch is teruggebracht. We krijgen door middel van sporen en beelden van wildcamera’s positieve signalen dat de tunnels en passages werken. Een prachtig voorbeeld hiervan is de das. Deze was in de jaren 80 vrijwel uitgestorven in het Gooi. Vanaf die tijd is er begonnen met het aanleggen van dassentunnels en hekken. Onderzoek wijst nu uit dat de das helemaal weer terug is van weggeweest.’

 

Gerelateerde berichten