GNR > Actueel > Nieuws > Het mysterie van de schapenkampen

Het mysterie van de schapenkampen

Het mysterie van de schapenkampen

 

Een tamelijk uniek verschijnsel in onze natuurgebieden zijn de zogenaamde schapenkampen. Dit zijn ruitvormige wallen en greppels die zichtbaar zijn op de Westerheide. Je vindt ze alleen op onze heide en nergens anders in Nederland. Het verhaal achter deze schapenkampen is vrij onbekend. We weten niet hoe oud ze zijn, door wie ze zijn gemaakt en waar ze voor dienden. In de jaren 90 van de vorige eeuw hebben archeologen de aanname gedaan dat de wallen met de schapenhouderij te maken hadden. Vandaar dat we ze schapenkampen noemen. 

Onderzoek
Er is dus meer niet dan wel bekend over deze schapenkampen. Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed reden om een onderzoek te starten. Vanaf oktober zullen zij een week lang aan het werk zijn op de Westerheide, in de gemeente Laren en  in gemeente Hilversum. Millimeter voor millimeter gaan ze met behulp van een graafmachine de grond onderzoeken. Alles wat er gevonden wordt aan bodemlagen, zaden, pollen en bodemopbouw tekenen ze op. Voor ons is het belangrijk om het verhaal achter deze schapenkampen te weten komen. We kunnen ons beheer daar op aanpassen. In 2021 verwachten we de resultaten van het onderzoek te kunnen publiceren op onze website.   

 

Gerelateerde berichten