GNR > Actueel > Nieuws > Stem voor de toekomst van de natuur

Stem voor de toekomst van de natuur

Stem voor de toekomst van de natuur

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart kan jij je stem weer laten horen over jouw leefomgeving. Daar hoort de natuur ook bij! Het Goois Natuurreservaat beschermt en beheert de Gooise natuur al 90 jaar. Vanuit die rol roepen we u als kiezer op om de natuur ook een stem te geven.

Natuur en landschap

De natuurgebieden in het Gooi zijn om een groot aantal redenen waardevol. De gebieden zijn onmisbaar voor flora en fauna, maar ook voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners van het Gooi. Om deze waarden te behouden is het noodzakelijk om de natuur te beschermen.

Stedelijke ontwikkeling

Tot 1900 lagen de dorpen ‘als eilanden’ in een zee van heidevelden en de bossen. Nu is dat eerder omgekeerd, de natuurgebieden liggen als eilanden in een zee van bebouwing. De akkers rond de dorpskernen werden in de naoorlogse jaren in korte tijd omgevormd tot nieuwbouwwijken. De heidevelden en bossen raakten ‘opgeknipt’ door de aanleg van woonwijken, wegen en spoorlijnen. De stedelijke gebieden en natuurgebieden zijn in het Gooi nauw met elkaar verweven. Dit draagt bij aan een prettige leefomgeving voor de bewoners van het Gooi.  Er is nog steeds behoefte aan meer woningen, ruimte voor bedrijven en infrastructuur. De mate waarin en de wijze waarop deze behoefte wordt ingevuld, bepaalt of onze prettige leefomgeving en de unieke natuur behouden kan blijven.

Goois Natuurreservaat nu en in de toekomst

We weten dat natuurbescherming nooit ‘af’ is. Beheren en beschermen blijft van groot belang. De Gooise gemeenten zijn sinds 1932 participant van de Stichting Goois Natuurreservaat en dragen zo bij aan de bescherming en het beheer van de natuurgebieden.

Gerelateerde berichten