GNR > Actueel > Nieuws > Goois Natuurreservaat en LandschappenNL starten landelijke samenwerking

Goois Natuurreservaat en LandschappenNL starten landelijke samenwerking

Goois Natuurreservaat en LandschappenNL starten landelijke samenwerking

Foto: Tjitske Sluis.

Het Goois Natuurreservaat sluit zich aan bij het samenwerkingsverband LandschappenNL. Momenteel vormen 19 provinciale Landschappen en Landschapsbeheerorganisaties LandschappenNL; het Goois Natuurreservaat treedt op 21 juni 2024 toe als 20ste lid. 

De samenwerking tussen Goois Natuurreservaat (GNR) en LandschappenNL maakt dat de natuurbelangen in het Gooi voortaan ook op landelijk niveau worden behartigd. De natuur staat overal onder druk en dat vereist een strategische samenwerking. De lobby op landelijke thema’s als stikstof, natuursubsidies, verdroging en andere vraagstukken is ook voor het GNR van groot belang. Hank Bartelink, directeur-bestuurder stichting LandschappenNL: “Het lidmaatschap van GNR betekent nog beter en nog meer kennis kunnen delen, en het gezamenlijk kunnen opkomen voor de natuur middels landelijke belangenbehartiging”.

LandschappenNL vertegenwoordigt als landelijke koepelorganisatie 19 provinciale organisaties. Het GNR past hier als regionale natuurbeschermingsorganisatie goed bij. De samenwerking van de 20 is gericht op uitwisseling van kennis en ervaringen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, vrijwilligersondersteuning, burgerparticipatie, belangenbehartiging, projecten en campagnes.

Directeur-rentmeester Carla Kersbergen: “In de regio werken we al veel samen met collega-organisaties aan de bescherming van de natuur. Het bijzonder lidmaatschap van LandschappenNL geeft de natuur van het Gooi ook op nationaal niveau een stem”.

Gerelateerde berichten