GNR > Actueel > Nieuws > Natuurorganisaties houden Politiek Café op 8 maart

Natuurorganisaties houden Politiek Café op 8 maart

Natuurorganisaties houden Politiek Café op 8 maart

Op 15 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats, hét moment om te stemmen voor natuur! Er staat deze verkiezingen veel op het spel voor de natuur, het klimaat en de landbouw. De provincie en de waterschappen zijn aan zet om een klimaatbestendig en natuurinclusieve toekomst van Noord-Holland te realiseren. Om te bepalen op welke partij de kiezer gaat stemmen is het belangrijk om te weten hoe de politieke partijen denken over de belangrijke thema’s natuur, water, landbouw en landschap. Daarom organiseren vijf natuurorganisaties op 8 maart een Politiek Café. Dit vindt plaats in de Gasfabriek aan de Helderseweg 28 in Alkmaar en start vanaf 19:00 uur. Iedereen is welkom om daarbij aanwezig te zijn.

Interactie met publiek

Het doel van deze bijeenkomst is de kiezer te informeren over de standpunten van de aanwezige 16 politieke partijen. Het wordt een interactieve avond waarbij de lijsttrekkers in gesprek gaan met het publiek. Welke partijen willen werk maken van het oplossen van de huidige problemen rondom natuur, water, landbouw en landschap, en zo ja, hoe? Het publiek is in de gelegenheid om een prikkelende vraag of inspirerend idee in te brengen. We doen ons best om deze inbreng aan bod te laten komen tijdens het Politiek Café op 8 maart.

Natuurorganisaties

Het Politiek Café wordt georganiseerd door Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, IVN Natuureducatie Noord-Holland, Goois Natuurreservaat en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Er liggen enorme uitdagingen in het landelijk gebied, voor water, klimaat en biodiversiteit. Provincies maken grote keuzes over hoe ons land eruit gaat zien de komende eeuw. Daarom nodigen wij de bewoners en politieke partijen van onze provincie uit om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst én bieden wij na de verkiezingen het nieuwe visiedocument aan, de gezamenlijke visie voor een groen en gezond Noord-Holland.

Iedereen is welkom om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn. Het aantal plaatsen is beperkt. Meer informatie en aanmelden kan via https://www.mnh.nl/groene-agenda/politiek-cafe-8-maart-natuur-en-landbouw/ of via de QR code.

Gerelateerde berichten