GNR > Actueel > Nieuws > Natuur- en milieuorganisaties: positief over ambitie RES 1.0, maar wijzen zon en wind in natuurgebieden af

Natuur- en milieuorganisaties: positief over ambitie RES 1.0, maar wijzen zon en wind in natuurgebieden af

Natuur- en milieuorganisaties: positief over ambitie RES 1.0, maar wijzen zon en wind in natuurgebieden af


Goois Natuurreservaat, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten zijn positief over de ambitie om in Noord-Holland Noord 3,6 GW en in Noord-Holland Zuid 2,7 GW duurzame energie op te wekken. Wel roepen ze gemeenten op om geen windmolens en zonneparken in natuurgebieden te plaatsen.

In de gezamenlijke brief aan alle raadsleden, vragen de natuurorganisaties de raad niet akkoord te gaan met deze zoekgebieden uit de RES 1.0 en hiervoor andere meer geschikte plekken aan te wijzen, zie Visiekaart Zon en Wind.

Draagvlak stimuleren

In de brief staan een drietal voorbeeldmoties voor de raadsleden die gebruikt kunnen worden. Daarnaast adviseren de natuur- en milieuorganisaties om de participatie en lokaal eigendom ook na het vaststellen van de RES 1.0 op lokaal niveau verder vorm te geven. Zo kan draagvlak voor duurzame energieprojecten worden gestimuleerd.

Ten aanzien van het Gooi is er rekening gehouden met de zienswijze die we eerder hebben ingediend. Er wordt nu gekeken naar mogelijkheden op enkele parkeerplaatsen, daarnaast zijn er zoekgebieden langs rijkswegen A1 en A27 in het Gooi waarvoor het initiatief bij de wegbeheerder zal liggen in samenspraak met gemeente en energiebedrijven.

Tegelijk zijn er nog een aantal zoekgebieden in natuurgebieden en waardevolle landschappen overgebleven. Op de RES kaart van Noord-Holland Zuid gaat het om de volgende zoekgebieden: Windmolens bij de Nes (regio Zaanstreek-Waterland) en Windmolens in het IJmeer (regio Amsterdam).

Besluit

De komende weken nemen gemeenteraden, het bestuur van het Waterschap en Provinciale Staten een besluit over de RES. In mei en juni 2021 besluiten de gemeenteraden en de algemeen besturen van de waterschappen over RES 1.0. Begin juli doet Provinciale Staten dit. De energietransitie staat pas aan het begin. Met de huidige ambitie voorzien we in slechts 10,2% procent van de totale energiebehoefte in Noord-Holland. Dat betekent dat er ook na de RES 1.0 nog volop ruimte en draagvlak nodig is voor nieuwe initiatieven voor zon en wind op land. Nu maximaal inzetten op participatie, lokaal eigendom en het ontzien van waardevolle landschappen en natuurgebieden is noodzakelijk om te energietransitie te laten slagen.

Gerelateerde berichten