GNR > Actueel > Nieuws > Goois Natuurreservaat verbaasd over bouwplan Driftweg bij Huizen

Goois Natuurreservaat verbaasd over bouwplan Driftweg bij Huizen

Goois Natuurreservaat verbaasd over bouwplan Driftweg bij Huizen

Voor de bouw van een 33 meter hoog appartementencomplex aan de rand van het Goois Natuurreservaat is recent een vergunningaanvraag ingediend bij gemeente Gooise Meren door een projectontwikkelaar. Beoogde bouwlocatie is de Driftweg bij Huizen, in het natuurgebied Naarder Eng. Dit perceel is eigendom van een particulier en niet in het bezit van het Goois Natuurreservaat. 

Bij een dergelijke ontwikkeling bekijkt het Goois Natuurreservaat, welke mogelijke impact dit plan kan hebben op de natuur en het landschap. Ook is het belangrijk om te weten of het gebied beschermd is. Wat dit laatste betreft kunnen we vaststellen dat het gebied onderdeel uitmaakt van het Natuur Netwerk Nederland. Dat betekent dat de Naarder Eng een belangrijke rol speelt bij het behoud, versterking en verbinding van de natuur in de provincie en ook vanuit die hoedanigheid een beschermd natuurgebied is. Volgens de regels van de provincie mogen er alleen ingrepen ten nadele van natuur en landschap plaatsvinden bij een groot maatschappelijk belang, als alternatieven ontbreken, en er voldoende compensatie plaatsvindt.

Het landschap in het Gooi, en dus ook in de Naarder Eng, is daarnaast beschermd op grond van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 die verankerd is in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Initiatiefnemers en gemeenten kunnen bij bouwplannen op basis van gebiedsgerichte informatie uit deze leidraad werken aan behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de cultuurhistorie. Voor dit bouwplan zijn de gebiedsbeschrijvingen, ambities en ontwikkelprincipes voor het deelgebied het Gooi van belang. Dit betreft o.a. het open houden van de resterende engen en het respecteren van het karakteristieke ‘illusielandschap’.

Op basis van bovengenoemde argumenten past het huidige bouwplan niet in de kwetsbare natuur en het unieke landschap die het Goois Natuurreservaat wil behouden en beschermen. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en dienen een zienswijze in als het plan door de gemeente Gooise Meren wordt vrijgegeven voor de inspraak. 

 

Gerelateerde berichten