GNR > Actueel > Nieuws > Coronadrukte onderstreept belang recreatiemogelijkheden in Noord-Holland

Coronadrukte onderstreept belang recreatiemogelijkheden in Noord-Holland

Coronadrukte onderstreept belang recreatiemogelijkheden in Noord-Holland

De coronacrisis heeft afgelopen periode gezorgd voor grote drukte in de natuur- en recreatiegebieden in Noord-Holland. Tegelijkertijd werd duidelijk dat deze onvoldoende zijn toegerust op toenemende aantallen bezoekers. Ook is er onvoldoende capaciteit om toezicht te houden. Acht terreinbeherende organisaties roepen de provincie Noord-Holland daarom op structureel financiële middelen vrij te maken voor vernieuwing, beheer en onderhoud van de recreatievoorzieningen en het toezicht in deze gebieden.

Hoe belangrijk de natuur- en recreatiegebieden in Noord-Holland voor de inwoners van onze provincie zijn, blijkt uit de QuickScan die de acht terreinbeherende organisaties hebben laten uitvoeren door het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. De coronadrukte komt bovenop de structurele vraag naar groene ontspanningsruimte in een dichtbevolkte provincie. De verwachting is dat de groei van het aantal inwoners in de provincie doorzet, onder andere vanwege de woningbouwopgave in de MRA-regio. 

Lasten en lusten
De terreinbeherende organisaties vinden het positief dat steeds meer mensen steeds vaker voor groene ontspanningsruimte dichtbij zoeken. Toch heeft deze drukte ook een keerzijde. Het vraagt onder andere extra inzet van boswachters om mensen aan te spreken op ongewenst gedrag. Denk aan barbecueën in de natuur, van de paden af gaan, vuilnis achterlaten en geluidsoverlast. Maar ook reiniging, slijtage en vandalisme aan voorzieningen zorgen voor extra kosten. Tegelijkertijd dalen de inkomsten uit pacht, excursies en evenementen. Een betere balans tussen lasten en lusten is nodig. 

Onderhoudssubsidie en kwaliteitsimpuls
Om het recreatieve aanbod en de kwaliteit ervan in de natuur- en recreatiegebieden in Noord-Holland op peil te houden en uit te breiden vragen de terreinbeherende organisaties de provincie een onderhoudssubsidieregeling en een Kwaliteitsimpuls Recreatieve Voorzieningen in te stellen. Het laatste kan bijvoorbeeld via een speciaal fonds. Naast publieke middelen kan dit fonds ook gevuld worden door partijen die profiteren zoals projectontwikkelaars van woningbouw- en bedrijventerreinen.

Interactieve kaart
De interactieve kaart geeft inzicht per deelgebied hoe groot de drukte was en hoe daarmee is omgegaan. Het openen van de interactieve kaart duurt zo’n 7-8 seconden. Klik na opening van de kaart aan de rechterkant het vinkje aan bij Recreatie- en Natuurgebieden om de gewenste informatie te zien.

Terreinbeherende organisaties
De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties en de recreatieschappen in provincie Noord-Holland werken op diverse onderwerpen samen. Voorbeelden hiervan zijn spreiding van de drukte op piekmomenten en toekomstige financiering van beheer en onderhoud. Deelnemers van dit overleg in Noord-Holland zijn Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Goois Natuurreservaat, PWN, Waternet, Amsterdamse Bos, IVN, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Recreatie Midden-Nederland, Recreatie Noord-Holland en Recreatieschap Westfriesland.

Gerelateerde berichten