GNR > Actueel > Nieuws > Het Goois Natuurreservaat maakt opnieuw bezwaar tegen appartementengebouw in natuurgebied Naarder Eng

Het Goois Natuurreservaat maakt opnieuw bezwaar tegen appartementengebouw in natuurgebied Naarder Eng

Het Goois Natuurreservaat maakt opnieuw bezwaar tegen appartementengebouw in natuurgebied Naarder Eng

Het Goois Natuurreservaat (GNR) heeft bezwaar aangetekend tegen de afgifte van een omgevingsvergunning voor de bouw van een appartementencomplex aan de Driftweg in Naarden.

De beoogde bouwlocatie ligt binnen de gemeente Gooise Meren, dicht tegen de bebouwingsgrens van gemeente Huizen en ligt midden in het kwetsbare natuurgebied Naarder Eng. De plek van het appartementencomplex is geen eigendom van het GNR. Het GNR heeft eerder bezwaar gemaakt tegen deze vergunning. De bouwvergunning is echter opnieuw verleend door de gemeente. Beleidsmedewerker Poul Hulzink “De impact van een appartementencomplex op de natuur én de beleving van het landschap is enorm; het past volstrekt niet in dit kwetsbare landschap”.

De Naarder Eng is een natuurgebied met hoge natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en een belangrijk wandelgebied. Het bestaat uit akkers, eikenbossen en houtwallen. Het gebied ligt tussen de Gooimeerkust en Huizen. Het is leefgebied van vele soorten vogels, insecten, reptielen en zoogdieren en er zijn voor de bezoekers verschillende uitkijkpunten zoals de Eukenberg en de Aalberg.

In het bestemmingsplan is op dit perceel een beperkte bouwmogelijkheid opgenomen. Deze was bedoeld voor 1 of 2 woonhuizen met een maximale goothoogte van 6,5 m en een oppervlakte van 1.200 m2. Deze bestemmingsplanregels gelden voor bestaande gebouwen; echter, er is geen bestaand gebouw. Een belangrijk element in het bezwaar van het GNR is dan ook dat er volgens het bestemmingsplan helemaal geen gebouw mag worden gebouwd en dat de vergunning nooit had mogen worden verleend.

Daarnaast stelt GNR dat het vergunde bouwplan onvoldoende rekening houdt met de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Het te bouwen appartementengebouw is vele malen groter dan het bestemmingsplan beoogt én veel te hoog. Naar schatting zal het gebouw zo’n 9 m uitstijgen boven de aanwezige bomen in natuurgebied de Naarder Eng. Het bouwplan en in het bijzonder de afmetingen van het appartementencomplex, doen geen recht aan de natuur- en landschappelijke kwaliteitseisen die zouden moeten worden toegepast. Als voorbeeld geldt het behoud van het zogenaamde Illusielandschap. Dat brengt met zich mee dat in het geval er toch gebouwd mag worden, er niet hoger wordt gebouwd dan de boomhoogte van de bomen in de directe omgeving.

Gerelateerde berichten