GNR > Actueel > Nieuws > Goois Natuurreservaat start bestemmingsfonds voor grondaankoop

Goois Natuurreservaat start bestemmingsfonds voor grondaankoop

Goois Natuurreservaat start bestemmingsfonds voor grondaankoop

Méér natuur in het Gooi veiligstellen. Dat is het doel van het nieuwe bestemmingsfonds grondaankoop van het Goois Natuurreservaat, waarmee de organisatie natuur wil aankopen om voor altijd veilig te stellen als beschermde natuur. Dit speciale fonds voor potentiële aankopen noemen we de strijdkas voor de natuur.

Het proces rond de aankoop van natuur duurt vaak lang. Als de aankoop echter daadwerkelijk in het vizier komt, moeten we snel kunnen handelen. ‘En dat is nu vaak het probleem’, verklaart Kos. ‘Want er zijn ook andere kopers in de markt’.  Het idee van een strijdkas voor de aankoop van natuur is geboren in het jubileumjaar van het Goois Natuurreservaat. Vanuit alle hoeken staat de natuur onder druk. Om de natuur ook voor de toekomst veilig te kunnen stellen en te versterken, willen we de natuur verder uitbreiden door grondverwerving. Maar wij kunnen deze aankopen niet realiseren vanuit onze standaardbegroting. Extra fondsen zijn daarom nodig. Soms lukt het ons om tijdig een bijdrage bij vermogensfondsen aan te vragen. Maar de mogelijkheden hiervoor zijn beperkt. Met de strijdkas bouwen we aan een reserve, waardoor we wat betreft financiën niet gehinderd worden in onze ambities om de natuur in het Gooi nóg beter te beschermen.

Pure winst voor natuur, dier en mens

Directeur-rentmeester Karin Kos: ‘Elke vierkante meter grond die we kunnen veiligstellen als beschermde natuur is pure winst in het steeds drukkere Gooi. Voor het landschap, biodiversiteit én de bezoekers van de natuur. Natuurgebieden staan nooit op zichzelf. In het door vele wegen en spoorlijnen sterk versnipperde Gooi is het ontzettend belangrijk om gebieden zoveel mogelijk te verbinden. Alleen zo kunnen dieren zich goed verspreiden, waardoor de natuur sterk en gezond blijft.’ Niet in de laatste plaats is de uitbreiding van de natuur ook goed voor de inwoners van het Gooi en ons leefklimaat. ‘Denk bijvoorbeeld aan het behoud van groen, waterberging, CO2-opslag en gezonde buitenrecreatie. Ik roep dan ook iedereen in het Gooi die zich betrokken voelt bij de toekomst van onze natuur, particulieren en bedrijven, op om mee te doen met ons nieuwe bestemmingsfonds,’ aldus Kos.

Doe ook een bijdrage!

Inmiddels hebben we al enkele bijdragen mogen ontvangen. Rotary Blaricum heeft onlangs een pubquiz voor haar leden georganiseerd waarvan de opbrengst is gedoneerd aan de strijdkas van het Goois Natuurreservaat.

Wilt u ook een bijdrage doen voor natuuraankoop? Namens uzelf, uw bedrijf, stichting of vereniging? Stort uw gift op IBAN-nummer NL 55 RABO 0330 033 999 t.n.v. Stichting Goois Natuurreservaat onder vermelding van de volgende gegevens:

  • Projectnummer 8253-33010-3000-0
  • Omschrijving: Sponsoring grondverwerving

of doe veilig en vertrouwd een gift via iDeal.

Bij voorbaat heel hartelijk bedankt voor het mogelijk maken van de aankoop van nieuwe natuurgebieden in het Gooi!

Wilt u graag meer weten over ons Bestemmingsfonds grondaankoop, of wilt u de Gooise natuur op een andere manier steunen? Neem gerust contact op met Eva Assink, coördinator fondsenwerving, e-mail assink@gnr.nl, telefoon 06 302 19 072.

Gerelateerde berichten