GNR > Actueel > Nieuws > Aanpassingen voor natuur en wandelaar op landgoed Monnikenberg

Aanpassingen voor natuur en wandelaar op landgoed Monnikenberg

Aanpassingen voor natuur en wandelaar op landgoed Monnikenberg

Met de aanleg van de nieuwe wandelvlonders over het herstelde Monnikenwater is de herinrichting van het Landgoed Monnikenberg afgerond. Door een combinatie van aanpassingen ontstaat een aaneengesloten en afwisselend natuurgebied voor mens en dier.

Op het landgoed Monnikenberg en in natuurgebied Anna’s Hoeve werken provincie Noord-Holland en het Goois Natuurreservaat samen met andere gebiedspartners aan De Groene Schakel. Dit is een natuurverbinding tussen het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. De herinrichting van het Landgoed Monnikenberg is nu gereed. Er zijn een aantal aanpassingen gedaan die de beleving en de natuurwaarden van het landgoed vergroten, zoals het herstellen van het voormalig Monnikenwater en de aanleg van nat heidegebied. Een deel van de oude akker is opnieuw ingericht als foerageergebied voor de das die in dit gebied leeft. Een gedeelte van Monnikenberg is rustgebied voor dieren en voortaan afgesloten voor bezoekers.

Wat verandert er?

  • Het gebied rond de natuurbrug en de faunatunnel is nu rustgebied geworden en niet meer vrij toegankelijk. Zo kunnen dieren ongestoord de verbinding gebruiken.
  • De padenstructuur is aangepast en met een nieuw vlonderpad is er een extra wandelmogelijkheid over het herstelde Monnikenwater.
  • Nabij de appartementen aan de Struikheidelaan en Dopheidelaan is een nieuwe schapenweide gemaakt die met een ‘wolfproof omheining’ (met stroomdraden) is voorbereid op de komst van de wolf in het Gooi.
  • Op een deel van het landgoed blijven honden aangelijnd welkom. Op het vlonderpad over het Monnikenwater en in het gebied ten oosten daarvan zijn honden niet toegestaan. Meer informatie hierover staat op de informatieborden in het gebied.

Waarom rustgebieden?

In de omgeving van de natuurbrug Anna’s Hoeve en de faunatunnel onder de A27 komen recreanten en dieren heel dicht bij elkaar. Voor dieren die de brug en de tunnel gebruiken is het belangrijk dat ze een zo groot mogelijk aaneengesloten leefgebied hebben, waar ze zich veilig voelen en zo min mogelijk onrust ervaren van mensen en honden. Rond de toeloop naar de natuurbrug en de faunatunnel is om die reden een niet-toegankelijk rustgebied ingesteld. De nieuwe rustzones is met borden aangegeven.

Faunapassage A27 en Natuurbrug Anna’s Hoeve 

Provincie Noord-Holland realiseert momenteel in de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg, samen met het GNR, gemeenten Hilversum en Laren, Rijkswaterstaat en ProRail, het project Voltooiing Groene Schakel. Onderdelen van de Groene Schakel zijn de faunatunnel onder de A27, gerealiseerd in 2018, en de recent opgeleverde Natuurbrug Anna’s Hoeve. Door deze verbindingen zijn de natuur tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi met elkaar verbonden, waardoor dieren gemakkelijker de wegen en spoorlijn kunnen oversteken.

Gerelateerde berichten