GNR > Actueel > Nieuws > Toekomst van de natuur

Toekomst van de natuur

Toekomst van de natuur


Op dit moment werken we hard aan een nieuwe beheervisie (2020-2031). Deze visie geeft richting voor de toekomst van onze natuurgebieden. ‘Het is geen verplichting maar het getuigt van goed beheerderschap, het geeft richting voor de toekomst.’ Aldus Poul Hulzink, Senior-beleidsmedewerker Natuur, Landschap en Recreatie. Hij vertelt ons hoe zo’n nieuwe beheervisie tot stand komt.

Waarom moet er een nieuwe beheervisie komen?
We werken op dit moment aan een beheervisie én een beheerplan. De visie vormt de basis voor het beheerplan. In het plan werken we uit wat we in de visie bedacht hebben. De bestaande beheervisie is in 2019 afgelopen. We hebben intern besloten dat we deze visie in 2020 door laten lopen en dit jaar te gebruiken om een nieuwe beheervisie te maken.

Hoe komt een beheervisie tot stand?
We maken de beheervisie in wisselwerking met de omgeving. De mensen die onze gebieden bezoeken mogen er ook wat van vinden. Daarom zijn we begin dit jaar begonnen met een consultatieronde door het Gooi. We willen weten wat er leeft in de maatschappij op het gebied van natuur, en wat dat betekent voor mensen. Praktisch doen we dat door bijeenkomsten te organiseren voor bewoners van het Gooi en voor specifieke groepen die direct betrokken zijn met ons werk zoals de klankbordgroep en onze vrijwilligers.
Op deze bijeenkomsten willen we mensen bekend maken met het belang van de waarden van onze gebieden. We leggen ze uit welke kwesties er op dit moment spelen en wat nieuwe thema’s zijn.

Wat was een belangrijk punt in de vorige beheervisie en is dat uitgevoerd?
Het vorige plan bevatte niet veel nieuwe punten ten opzichte van de visie daarvoor, maar legde vooral het accent op het ecologisch verbinden van versnipperde gebieden in het Gooi. Een groot aantal van deze projecten, die we overigens altijd samen uitvoeren met andere organisaties, zijn in 2010-2020 uitgevoerd. Dat betekent dat de oudste verbindingen er al bijna vijftien jaar liggen. Nu wordt het voor ons interessant, want bomen worden ouder en rijper. Daarom kunnen we goed zien hoe het allemaal in het landschap past.

Kun je al wat vertellen over de inhoud van de nieuwe beheervisie?
We hebben ervoor gekozen om de waarden van onze natuurgebieden, namelijk natuur, landschap, recreatie en erfgoed, centraal te zetten in de beheervisie. Twee hoofdlijnen zijn natuur en recreatie. Een van de speerpunten is dat we onze bossen vitaler willen maken. De helft van onze bossen wordt gevormd door boomsoorten die ooit voor de houtproductie geplant zijn. Dat is geen duurzaam bos, en daar willen we verandering in brengen.

Daarnaast is herstel en behoud van de biodiversiteit heel belangrijk.  We gaan kijken hoe we dat in verschillende landschappen kunnen bevorderen. We streven naar heide met ruimte voor rommelige plekken. Speciaal voor soorten als de zanghagedis. We willen meer ruigtes en bosranden creëren en we streven bloemrijke akkers na. Dat betekent meer beheer vanuit ecologisch oogpunt. Op gebied van recreatie willen we ons vooral richten op verbeteren van kwaliteit van voorzieningen en mogelijkheden gaan bieden voor mindervaliden.

Hoe gaat het nu verder?
Door het coronavirus zijn we middenin de consultatierondes gestrand. Dat is enorm jammer. Daarom streven we ernaar om in de zomer de consultatie weer op te pakken. Want we willen alle inwoners van het Gooi de gelegenheid bieden om hun inbreng te geven. Dat gaan we wel op een andere manier doen. Zo gaan we de presentatie die gemaakt is voor de bijeenkomsten met een filmpje op onze website te zetten. Dat doen we ook met een concept van de beheervisie. Mensen krijgen de mogelijkheid om schriftelijk te reageren. Het is wat meer op afstand, maar zo hopen we de vertraging te minimaliseren en het proces om te komen tot de visie in 2020 te kunnen afronden. Houd u onze website in de gaten voor meer nieuws.

 

Gerelateerde berichten