GNR > Actueel > Nieuws > Terug in de tijd

Terug in de tijd

Terug in de tijd

 

Het Gooi heeft niet alleen een rijke natuur, maar ook een rijke geschiedenis. In de komende nieuwsbrieven besteden we extra aandacht aan het verleden van het Gooi, samen met Sander Koopman van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland Naerdincklant.

Grafheuvels

Grafheuvels vormen markante elementen in het Gooise landschap. Het zijn de enige in het landschap zichtbare relicten van onze voorouders uit het laat-neolithicum en de bronstijd. In het Goois Natuurreservaat zijn nog 14 grafheuvels op de Westerheide en 14 grafheuvels op de Hoorneboegse heide terug te vinden. De grafheuvels komen uit de tijd dat de mensen zich gingen vestigen. Dat is 5.000 jaar geleden!

In die tijd was het hier een bosrijk landschap, maar de eerste heidevelden en kleine zandverstuivingen ontstonden al door het kappen van het bos voor landbouw. In deze vroege heidevelden bouwde men de grafheuvels met plaggen die op elkaar gestapeld werden. Het zijn vrijwel cirkelvormige heuveltjes met een hoogte van 0,5 – 1,5 meter en een doorsnede van 5 – 10 meter. Al in 1855 werden er grafheuvels onderzocht op de Westerheide. In deze graven werden urnen gevonden maar ook bronzen armringen. Om de wetenschappelijke en landschappelijke waarde van de grafheuvels te bewaren worden de overblijfselen vastgelegd door het verwijderen van begroeiing en het herstellen van beschadigingen.

Wil je meer weten over grafheuvels in het Gooi? Ga dan naar het Geologisch Museum Hofland,  Hilversumseweg 51, Laren.

Gerelateerde berichten