Word bedrijfsdonateur
Koester ons groene thuis

Word bedrijfsdonateur


Bossen, heide, zandverstuivingen, historische akkers... de Gooise natuur is ongekend gevarieerd. En kwetsbaar. Door toenemende bevolking en verkeer in onze regio en veranderingen in milieu en klimaat staat de natuur steeds meer onder druk.

Laten we ons groene thuis koesteren, behouden en beschermen. Met uw bedrijf kunt u hieraan een fantastische bijdrage leveren. Uw bedrijfssteun is bovendien fiscaal aftrekbaar als deze aan een aantal voorwaarden voldoet.

Waarom bedrijfsdonateur worden?

  • U draagt bij aan het behoud en de bescherming van de Gooise natuur en tevens uw bedrijfsomgeving;
  • U versterkt de binding die uw bedrijf met het Gooi heeft;
  • U toont maatschappelijke betrokkenheid en duurzaam ondernemerschap;
  • Eenmaal per jaar een exclusieve excursie in onze natuurgebieden voor uw personeel;
  • Mogelijkheid onze vergaderruimte in de Schaapskooi Laren te gebruiken;
  • Mogelijkheid tot veldwerk voor uw personeel. U draagt hiermee bij aan de kwaliteit van de natuur, en ook voor uw personeel heeft het allerlei voordelen: teambuilding, ontspanning, beweging en zingeving;
  • Schenkingen zijn aftrekbaar onder een aantal voorwaarden. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

Wat doet het Goois Natuurreservaat met uw gift of structurele steun?

Als bedrijfsvriend draagt u direct bij aan het behoud en de bescherming van de Gooise natuur. We kunnen met uw bijdrage belangrijke projecten realiseren, zoals het aanleggen van natuurverbindingen. Essentieel voor het overleven van vele unieke diersoorten en planten in het drukke Gooi. Of het biodiverser maken van onze gebieden door aanplant van extra loofbomen. Dit soort projecten kunnen wij maar voor een deel uit onze reguliere inkomsten bekostigen. Steun van onze donateurs, waaronder bedrijfsvrienden, is dan ook hard nodig. Hoe mooi is het om samen als Gooi voor onze bijzondere en unieke natuur te zorgen!

Hoe kunt u ons steunen?

Geef een eenmalige gift of word Bedrijfsbeschermer (structurele bedrijfsdonateur). Dit laatste is fiscaal heel aantrekkelijk; als u Bedrijfsbeschermer wordt via een periodieke overeenkomst van minimaal 5 jaar met de Belastingdienst, is uw jaarlijkse bijdrage geheel aftrekbaar!

Meer weten?

Neem gerust contact op met Eva Assink, coördinator fondsenwerving en communicatie, e-mail assink@gnr.nl, telefoon 06 - 302 19 072.

Lees de verhalen van onze Bedrijfsbeschermers

Lees de persoonlijke verhalen en motivatie om het Goois Natuurreservaat te steunen van: