Fonds op naam of grote schenking

GNR > Winkel > Steun de Gooise natuur > Fonds op naam of grote schenking

Wilt u graag een grote schenking doen voor één van de natuurprojecten van het Goois Natuurreservaat? We hebben een portfolio met uiteenlopende projecten waarvoor we steun zoeken. U kunt ons helpen belangrijke projecten te realiseren via een eenmalige grote schenking, een periodieke schenking van minimaal 5 jaar of een Fonds op naam.

Diverse mogelijkheden: natuur, dieren, erfgoed

De afgelopen jaren maakten diverse mensen al belangrijke natuurprojecten mogelijk via een grote schenking (vanaf ca. 5.000 euro). Enkele voorbeelden:

  • Het aankopen van een Charolais-fokstiertje om de kudde in stand te houden (5.000 euro);
  • Het doen van een periodieke gift voor een project ter bevordering van (her-)bebossing met het oog op klimaatbestendige bomensoorten en besdragende struiken (50.000 euro verdeeld over 5 jaar);
  • Het landschappelijk beter inpasbaar maken en verduurzamen van onze schaapskooi in Laren (25.000 euro);
  • Het steunen van specifieke landschapsbeheermaatregelen in natuurgebied Mauvezand (25.000 euro verdeeld over 5 jaar).

In de loop van het voorjaar van 2023 kunt u op deze plek beschrijvingen downloaden van de projecten waarvoor wij financiële steun zoeken. Bent u nu al benieuwd naar de mogelijkheden en wilt u alvast in contact komen met ons, neem dan gerust contact op met Eva Assink, coördinator Fondsenwerving, e-mail assink@gnr.nl, telefoon 06- 302 19 072. Ik denk graag met u mee over een passend voorstel voor de besteding van uw grote schenking of Fonds op naam.