Excursies en lezingen
Koester ons groene thuis

Excursies en lezingen

De excursies zijn weer tijdelijk gestopt in verband met de aangeschepte COVID maatregelen. Dit geldt in ieder geval tot 15 januari 2022.

U kunt zich weer aanmelden via deze website.

Het Goois Natuurreservaat verzorgt jaarlijks, op verzoek, vele lezingen en excursies. Voor de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen. De kosten voor een excursie bedragen minimaal € 3,50 per persoon. Voor een lezing wordt als richtlijn een bedrag van minimaal € 75,- gehanteerd.

Voor een actueel overzicht van onze excursies en aanmelden: bekijk de agenda.

Excursie faunatunnel Monnikenberg

Iedere eerste zondag van de maand organiseren we een excursie over het landgoed Monnikenberg en de faunatunnel die onder de snelweg A27 loopt. De faunapassage onder de A27, zorgt ervoor dat dieren niet worden aangereden en zich veilig kunnen verplaatsen tussen de verschillende leefgebieden. De gewone dwergvleermuis gebruikt de tunnel als jachtgebied in de vroege avond en na een regenbui zie je talloze reeënsporen in en om de tunnel.

Excursie Laarder Wasmeer

Ieder derde zondag van de maand organiseren we excursies naar het Laarder Wasmeer. Het Laarder Wasmeer is het laagst gelegen gebied binnen het Gooi. Daardoor stroomde jarenlang afvalwater van Hilversum naar deze plassen. Halverwege de jaren 2000 is het gebied ingrijpend gesaneerd en heringericht. De toevoer van stadswater is gestopt. Het gebied wordt begraasd en ontwikkelt zich tot een open landschap met stuifzand, enkele vennen en vochtige valleien. Rondom het Laarder Wasmeer is een wandelroute ‘Rondje Laarder Wasmeer’ aangelegd. Het gebied zelf is alleen toegankelijk onder begeleiding.