Nieuws

1000-soortendag bewijst hoge biodiversiteit Gooi

27-06-2016

 

Zie buiten maar eens 1000 verschillende soorten planten en dieren te vinden. Binnen 24 uur welteverstaan. De KNNV-afdeling Gooi bokste dat voor elkaar en bewees daarmee de hoge biodiversiteit van dit gebied.

De club wist ruim zestig deskundige vrijwilligers van verschillende Gooise natuurorganisaties te strikken om mee te doen aan de zogenoemde 1000-soortendag die liep van vrijdag 27 mei 17.00 uur tot zaterdag 28 mei 17.00 uur. Doel van dit project: de hoge biodiversiteit van het Gooi aantonen.

Specialisten

In groepjes trokken de specialisten het veld in, gewapend met de nodige soortenbijbeltjes op het gebied van vlinders, libellen, sprinkhanen, zoetwatervissen en paddenstoelen. Goed kijken en intensief zoeken is het devies. Want ook voor doorwinterde kenners is het flink aanpoten om de 1000 te halen.

Online dashboard

De Infoschuur, het onderkomen van verschillende groene organisaties in het Gooi, fungeert als uitvalsbasis. Hier worden alle waarnemingen ingevoerd op een online dashboard van de database van Waarneming.nl.
http://knnvgooi.waarneming.nl/1000_soortendag_gooi.php
De taartpuntgrafiek maakt in één oogopslag duidelijk dat de planten (387 soorten) het grootste gewicht in de schaal leggen. Gevolgd door groepen waar maar weinig mensen verstand van hebben. Zo waren Theo van Mens, Fred van Klaveren en André Aptroot goed voor maar liefst 187 soorten mossen en kortmossen. En Koos Meesters leverde een belangrijke bijdrage aan de 109 waargenomen algen, wieren en ééncelligen.

Kartonnen plaatjes

"Wat je ziet is dat slechts een paar specialisten veel verschil kunnen maken", zegt medeorganisator Willem-Jan Hoeffnagel van de KNNV. "Elke soortgroep vraagt ook om een eigen gespecialiseerde methode om te vinden. Vogels, vlinders en libellen kun je met het blote oog of met en verrekijker heel goed al rondstruinend aantreffen. Maar het is dit jaar ook gelukt om wat kenners op het gebied van slakken (weekdieren) en kevers in de pool te krijgen en die gaan heel anders te werk. Voor slakken zijn ruim van tevoren geplastificeerde kartonnen plaatjes in het veld verspreid, waar ze onder gaan zitten omdat het daar vochtig blijft. En voor kevers zijn potten ingegraven waar ze invallen. Zo hoef je ze tijdens de dag alleen maar te verzamelen en kom je aan veel meer soorten dan wanneer je alleen maar gaat rondlopen. Ook ben je dan wat minder afhankelijk van de weersomstandigheden, die dit jaar gelukkig gunstig waren."

1285 soorten

De teller is uitgekomen op 1285, wat ruim boven de beoogde 1000 ligt. Bij veel van de waargenomen soorten kan op het online dashboard worden doorgeklikt naar de bijbehorende details plus foto. Door de koppeling met de populaire datasite Waarneming.nl, belanden alle gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna die wordt geraadpleegd door natuurbeheerders, beleidsmakers en overheden die vergunningaanvragen behandelen.

Specialisten trekken tijdens de 1000-soortendag het veld in om zoveel mogelijk soorten te vinden.

Poort Naardermeer

Het zoekgebied betreft de Poort Naardermeer. Dat is de groene verbindingszone tussen de Heuvelrug en het Naardermeer en omvat de natuurgebieden Zanderij Crailoo, de Natuurbrug, de Snip, het Spanderswoud, de Franse Kampheide, Zanderij Cruysbergen en het Gijzenveen van GNR en de Laegieskamp van Natuurmonumenten. Ze dekken zoveel mogelijk verschillende landschappen: moeras, veen, weide, bos en heide. Immers: hoe meer verschillende landschappen, hoe meer soorten. 

Nieuw fenomeen

Hoofd Terreinbeheer Poul Hulzink van Goois Natuurreservaat benadrukt het belang van deze dag. “Het tekent de soortenrijkdom van Poort Naardermeer, de overgangszone het Gooi naar de Vechtstreek/Naardermeer die we met veel partijen en met veel zorg inrichten en beheren voor mens en dier. Dit geldt vooral voor de relatief nieuwe natuurgebieden Zanderij Cruysbergen en het Gijzenveen die zich ontwikkelden tot zeer soortenrijke parels in de ketting van natuurgebieden.“Het betrekkelijk nieuwe fenomeen 1000-soortendag is uitgevonden in 2010 en heeft sindsdien plaatsgevonden in Limburg, in het Lauwersmeer en al eerder in het Gooi, waarbij ook de 1000 ruimschoots werd gehaald. Hulzink: "Zeker gezien het relatief kleine oppervlak van het Gooi, duiden deze scores op een hoge biodiversiteit. Dat is iets waar serieus rekening mee wordt gehouden.”

Natuurontwikkeling

Ook zijn veel soorten teruggekomen dankzij natuurontwikkeling. In Zanderij Cruysbergen blijken hele stukken van de bodem heldergroen te kleuren van het Klein rimpelmos. Een soort die leek te zijn verdwenen, maar die in de vorm van sporen jarenlang in de bodem aanwezig moet zijn gebleven. Als je dan zo’n gebied weer opnieuw kaal wordt gemaakt, zoals in Cruysbergen is gebeurd, komen die mossen weer massaal op.

Kennis delen

"Naast de biodiversiteit is ook het samenwerken en delen van kennis tussen leden van de verschillende natuurstudieclubs een doel van de 100-soortendag", zegt medeorganisator Jan-Willem Hoeffnagel. In het Gooi zit een ongelofelijke hoeveelheid kennis en betrokkenheid, maar versnipperd over veel aparte clubjes waardoor niet altijd optimaal gebruik wordt gemaakt van het potentieel. Het gemeenschappelijke gebruik van de Infoschuur zie ik als een stap in de goede richting."