GNR > Actueel > Nieuws > Uitslag van de 1000 soortendag: Meer dan 1094 soorten gevonden binnen 24 uur

Uitslag van de 1000 soortendag: Meer dan 1094 soorten gevonden binnen 24 uur

Uitslag van de 1000 soortendag: Meer dan 1094 soorten gevonden binnen 24 uur

Tientallen biologen en monitorings-vrijwilligers struinden afgelopen vrijdag 20 mei en zaterdag 21 mei door het Goois Natuurreservaat en het aangrenzende natuurgebied van Natuurmonumenten om de natuur in kaart te brengen. Daarvoor zijn een aantal verschillende landschappen uitgekozen. Het drogere en hoger gelegen Spanderswoud en heidegebied Fransche Kamp en de lagere en meer natte natuurgebieden Zanderij Crailoo, Zanderij Cruysbergen, Gijzenveen en het Laegieskamp. Planten en dieren zijn gebonden aan landschappen. Elke plant of dier heeft haar eigen voorkeur voor grondwaterstand, bodemtype, beheer etc. Op zaterdag 21 mei, konden we na intensief speurwerk de voorlopige eindstand van de natuurtelling bekendmaken. De voorlopige eindstand is: 1094 soorten

Er wordt gezocht naar een zo divers mogelijk aantal soorten dieren en planten. Vogels, libellen en (nacht)vlinders, bomen, struiken en planten, paddenstoelen, (korst)mossen, waterdieren en sieralgen. De laatste 1000-soortendag telling was in 2016. Dat leverde toen 1279 soorten op maar dat was nadat de determinatie van de microscopisch kleinere soorten gedaan was. De komende weken worden ook dit jaar nog een groot aantal soorten gedetermineerd.

Nu al ruim 1000 soorten

223 soorten planten, minder dan in 2016, 237 soorten mossen en korstmossen, 100 soorten meer dan in 2016, 20 soorten paddenstoelen, minder dan in 2016, 70 soorten wieren, 11 soorten zoogdieren, 5 soorten vleermuizen, 80 soorten vogels, 5 soorten reptielen en amfibieën, 2 soorten vissen (helaas geen deskundige dus onvoldoende kunnen tellen), 14 soorten dagvlinders, 20 soorten bijen en wespen, veel minder dan in 2016, aantal kevers is nog niet bekend, 21 soorten wantsen, 20 soorten slakken, dit aantal wordt nog hoger want er moet nog een groot aantal gedetermineerd worden en 14 soorten spinnen.

Droogte

Bijzonder was het merkbare effect van de droogte op het aantal planten en paddenstoelen die er geteld zijn. Er zijn 223 soorten planten geteld en 20 soorten paddenstoelen. Dat is aanzienlijk minder dan de vorige meting van 6 jaar geleden. Dit is zeer opmerkelijk maar wel te verklaren. Feiko Prins KNNV: “Er zijn 130 tot 140 minder plantensoorten geteld dan in 2016. Dit komt voor een groot deel door het ongelooflijk droge voorjaar. Ook het aantal getelde paddenstoelen ligt lager. Maar nog geen zorgen want het betekent niet dat deze planten verdwenen zijn. Ze zijn nog niet ontkiemd en zitten dus nog wel in de zaadbank in de bodem”.

Doel van de 1000-soortendag is om te laten zien hoe groot de biodiversiteit in een bepaald gebied is. De organisatie is in handen van KNNV-afdeling Gooi in nauwe samenwerking met IVN, Vogelwerkgroep Het Gooi en het Goois Natuurreservaat. Dit jaar deden er 43 vrijwilligers mee. Dit zijn allemaal mensen met kennis van zaken op vaak een specifiek gebied zoals vaatplanten, (korst)mossen, sieralgen of dieren (nacht)vlinders en vleermuizen.

Meest opmerkelijk

Een mooie vondst is de vlinder het Icarusblauwtje op de Fransche Kampheide. Een vlinder uit de familie van de kleine pages, vuurvlinders en blauwtjes. Geen zeldzame vlinder in Nederland maar wel bijzonder in het Gooi. Bijzonder is dat deze soort, ondanks de recreatiedruk in dit gebied voorkomt. Het meest zijn we trots op een geheel nieuwe soort in het Gooi; het Geel boerenkoolmos een zeldzaam korstmos.

Karin Kos: ‘Ik ben als directeur-rentmeester van het Goois Natuurreservaat enorm blij met het mooie resultaat! Het benadrukt het belang van organisaties als Natuurmonumenten en het Goois Natuurreservaat dat zoals u wellicht weet al 90 jaar haar doelstelling, het natuurschoon tot in eeuwige dagen beschermen, nastreeft. Als rentmeester ben ik dan ook zeker tevreden met deze uitslag. Tegelijkertijd realiseer ik me dat we niet achterover kunnen leunen want ook de druk op de Gooise natuur is onverminderd groot en we moeten volop aan de slag om de natuur te ondersteunen.

Gerelateerde berichten