GNR > Actueel > Nieuws > Beheervisie afgerond

Beheervisie afgerond

Beheervisie afgerond

 

Keuzes voor optimale bescherming natuur

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de nieuwe beheervisie voor onze natuurgebieden. Deze visie blikt vijfentwintig jaar vooruit. In de visie geeft het Goois Natuurreservaat aan welke keuzes ze wil maken voor een optimale bescherming van natuur, cultuurhistorische waarden en recreatie. Dat betekent dat we kijken naar de vragen van de toekomst en hoe we daar mee om willen gaan. De belangrijkste kwesties gaan over de biodiversiteit, de druk op de natuurgebieden en de balans tussen recreatie en natuur. De beheervisie is vanaf half januari te vinden op onze website.

Biodiversiteit

De effecten van klimaatverandering op bos en heide zijn al duidelijk zichtbaar en stikstof speelt de natuur parten. Hierdoor gaat het aantal planten en dieren achteruit. Het beheer van heide, graslanden en akkers moet nog sterker dan tot nu toe zijn gericht op variatie. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een scala aan planten en dieren. We moeten actief beheren, want het landschap heeft van nature de neiging om dicht te groeien met bos. In het bos streven we naar meer variatie en meer natuurlijke processen. Denk daarbij aan aanplant van inheemse bomen, het laten liggen van dood hout en het stimuleren van verjonging.

Bescherming

De natuur en het landschap in het Gooi staan onder druk door factoren zoals woningbouw, verkeer en recreatie. Ook zijn er opgaven op het vlak van waterwinning en nieuwe energiewinning, zoals zonneparken en windmolens. De druk op de ruimte is hoog en inwoners maken zich zorgen over hun leefomgeving. Het behoud en de bescherming van het natuurgebied zien we dan ook als onze basistaak.

Recreatie

In de afgelopen periode merkten we, mede door corona, een toenemende drukte in onze natuurgebieden. We verwachten niet dat dat minder zal worden in de toekomst. Hoe we de

Grote groepen bezoekers gaan faciliteren, is een vraagstuk voor de komende jaren. We werken aan kwalitatieve verbeteringen van recreatievoorzieningen zoals fietspaden en parkeerterreinen. Ook zullen we de balans tussen natuur en recreatie bewaken. Als de natuur het nodig heeft omdat de recreatiedruk te hoog wordt, kunnen er maatregelen nodig zijn om de recreatie in goede banen te leiden.

Onderzoeken

Er zijn in de beheervisie allerlei vraagstukken benoemd die nog uitgewerkt moeten worden. Zo willen we het effect van de natuurbegrazing, die al dertig jaar plaatsvindt, gaan evalueren en uitwerken. Het landelijke stikstofprobleem speelt ook in het Gooi. Dat leidt tot een onomkeerbare verslechtering van de bodemkwaliteit en daardoor tot het verlies van soorten. Onderzocht wordt of mineralenherstel van de bodem zinvol is waardoor er een beter perspectief ontstaat voor het behoud van planten en dieren in de Gooise landschappen.

Gerelateerde berichten