GNR > Actueel > Nieuws > Zorgen om het leefgebied van vele broedende vogels in het Gooi

Zorgen om het leefgebied van vele broedende vogels in het Gooi

Zorgen om het leefgebied van vele broedende vogels in het Gooi


De grote drukte die we in natuurgebieden constateren sinds de pandemie, kan tijdens het broedseizoen voor problemen zorgen. Het Goois Natuurreservaat vraagt bezoekers om extra rekening te houden met de kwetsbare dieren in de natuurgebieden. Het broedseizoen is in volle gang.

Op dit moment bouwen de vogels hun nest en zijn de eerste eieren al gelegd. Als wandelaar heb je vaak geen weet van al dat nieuwe leven in de natuur. De vogels zitten vaak heel goed verstopt. In kleine kuiltjes op de heide en op de akkers of in een lage stuik broeden bijvoorbeeld op dit moment boomleeuweriken, graspiepers, fitis, tjiftjaf en nog vele andere soorten.

Honden bij uitstek de grootste natuurverstoorders

Paul van der Poel is vrijwilliger bij het Goois Natuurreservaat en inventariseert al vele jaren de vogels in en rondom de Tafelbergheide. Paul; “Heel veel vogelsoorten die in de Gooise natuur voorkomen broeden op of iets boven de grond. Het gaat slecht met onze grondbroeders en dat komt voornamelijk door honden die de vogels verstoren omdat ze dwars door de natuur lopen en niet op de paden blijven. Vaak zelfs gewoon los waar het absoluut niet mag. Ik zie ook dat er steeds meer paadjes bijkomen die er eerder nooit waren”

Regels in de natuur zijn er niet voor niets

Als mensen zich niet aan de regels houden, kunnen ze –onbewust – dieren verstoren. Dat kan in het ergste geval leiden tot sterfte. Het aantal incidenten met loslopende honden nam afgelopen jaar toe en boswachters zien steeds vaker mensen buiten de paden lopen of fietsen. Een broedende vogel die keer op keer moet opvliegen omdat mensen of honden vlak langs het nest lopen, houdt zijn eieren niet warm. De kuikens sterven dan in het ei of de jongen worden aan hun lot overgelaten en verhongeren.

Daarom onze oproep: Geniet dus van de natuur, maar betreed het thuis van de dieren en planten met respect en houd uw hond aan de lijn!

Gerelateerde berichten