GNR > Actueel > Nieuws > Windturbines en zonnevelden passen niet in de Gooise natuur

Windturbines en zonnevelden passen niet in de Gooise natuur

Windturbines en zonnevelden passen niet in de Gooise natuur


De Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Zuid heeft deze week haar ambities bekend gemaakt met mogelijke locaties voor de productie van duurzame energie.

Het Goois Natuurreservaat maakt zich grote zorgen over de zoekgebieden voor zonnevelden in de natuurgebieden Laarder Wasmeer, Hilversums Wasmeer, Laaperbos en De Zuid én over de windturbines ten zuiden van Hilversum in het natuurgebied Huydecopersbos. Allemaal beschermde natuurgebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland, en die liggen aan de randen van een kwetsbaar ‘illusielandschap’.

Natuurwaarden

De waarden en de belangen van natuur, landschap, erfgoed en recreatie van deze locaties zijn groot; het Goois Natuurreservaat is daarom ook geen voorstander van windturbines of zonnevelden en zal de overheden die hierover moeten besluiten, dringend verzoeken hier niet mee in te stemmen.

Op het terrein van de voormalige op- en afritten van de A27 bij Hilversum, wordt momenteel een bijzonder natuurgebied ontwikkeld. Bij deze gebiedsontwikkeling ‘Plan Huydecopersweg’ werken verschillende partijen intensief samen om hier waterberging, natuurontwikkeling en recreatie mogelijk te maken. Dit plan biedt geen ruimte voor windturbines.

Hoge biodiversiteit

Het Gooi wordt gekenmerkt door een karakteristieke afwisseling van natuur- en stedelijk gebied. Het biedt een belangrijke leefomgeving voor de 200.000 inwoners. De cultuurhistorische waarde en de biodiversiteit zijn hoog. Veel inwoners voelen zich verbonden met dit landschap en de natuur. Directeur-rentmeester van het Goois Natuurreservaat Karin Kos: “Blijvende en stevige bescherming van het natuurrijke cultuurlandschap van het Gooi staat voorop. Je kunt het maar een keer verpesten.”

Het Goois Natuurreservaat is een uniek samenwerkingsverband waarin overheden optreden als hoeder en beheerder van dit landschap met als doel het voor toekomstige generaties veilig te stellen.

Meer weten?

Goois Natuurreservaat heeft samen met Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten twee visiekaarten ontwikkeld. Bekijk hierbij ook het document Voorwaarden zorgvuldige energietransitie.

Gerelateerde berichten