GNR > Actueel > Nieuws > Terug in de tijd – Zanderijen

Terug in de tijd - Zanderijen

Terug in de tijd – Zanderijen


Het Gooi heeft niet alleen een rijke natuur, maar ook een rijke geschiedenis. In de komende nieuwsbrieven besteden we extra aandacht aan het verleden van het Gooi.

Er zijn verschillende zanderijen in Goois Natuurreservaat, zoals Zanderij Cruysbergen en Zanderij Crailoo. In deze zanderijen werd in de 19e eeuw op grote schaal zand gewonnen. Het vrijkomende zand werd gebruikt voor de aanleg van bouwterreinen, wegen en spoorlijnen. Vaak is er tot aan het grondwater zand afgegraven waardoor een flink ‘ gat ‘in het landschap ontstond. Hierdoor zijn de zanderijen met zanderijvaarten nog goed herkenbaar in het landschap. Het zijn interessante gebieden omdat er bloemen- en insectenrijke vochtige gras- en hooilanden zijn ontstaan.

Eldorado

Op de hoger gelegen heidevelden zoals op de Westerheide, zijn veel kleine kuilen aanwezig waar leem, zand of grind is gewonnen. In de leemkuilen van de Tafelbergheide komen speciale planten voor, zoals het rozenkransje. Zo’n kuil kan overigens een eldorado zijn voor graafbijen en wespen omdat het een warme beschutte plek is.

Gerelateerde berichten