GNR > Actueel > Nieuws > Schenking zorgt voor meer natuur in de Naarder Eng

Schenking zorgt voor meer natuur in de Naarder Eng

Schenking zorgt voor meer natuur in de Naarder Eng

Boomklever Foto:  Arie van den Hout

Het Goois Natuurreservaat heeft tussen Naarden en Huizen een nieuw stuk bosgebied verworven van 1,5 hectare. Het perceel grenst aan de Limitische Heide en de Naarder Eng. Het vormt een belangrijke schakel tussen de beide natuurgebieden. De eigenaar, Stichting Lodewijk de Kort, heeft dit bos aan het Goois Natuurreservaat geschonken.

We zijn ontzettend blij met deze schenking, want het gebeurt niet elke dag dat er een fraai bos aan het beheer kan worden toegevoegd! Het perceel maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland.

Prachtig loofbos

Het gebied is vermoedelijk in de jaren ‘30 van de vorige eeuw afgegraven. Het afgraven van zand vond toen volop plaats in het noordelijk deel van het Gooi; het zand werd verkocht en gebruikt voor de aanleg van woonwijken, wegen en spoorlijnen. De bodem van de zandafgraving ligt ongeveer 7 meter lager dan de naast gelegen bossen van de Naarder Eng en 13 meter beneden de stuifduinen van de Limitische heide. Het bos heeft een hoge natuurwaarde. Na de zandafgraving is het gebied niet bewerkt. Daardoor is op de zandbodem in de afgelopen tientallen jaren – ongestoord en spontaan – een prachtig loofbos ontstaan. Omdat het dieper ligt dan de omgeving en er geen paden aanwezig zijn, heerst er een serene rust die goed is voor de bosfauna.

Robuuster

Door nieuwe gebieden aan te kopen, stellen we ze voor altijd veilig als beschermde natuur, gaan ze een geheel vormen met omliggende natuurgebieden en kunnen ook generaties na ons nog van de natuur genieten. Zo wordt de natuur in het Gooi robuuster. Voor een sterke, gezonde natuur waarin plant- en diersoorten een goed leefgebied vinden en zich kunnen verspreiden, is dit erg belangrijk. Als grond eenmaal onderdeel is van het Goois Natuurreservaat, is het voor altijd beschermd.

Gerelateerde berichten