GNR > Actueel > Nieuws > GNR vergroot het rustgebied bij natuurbrug Laarderhoogt

GNR vergroot het rustgebied bij natuurbrug Laarderhoogt

GNR vergroot het rustgebied bij natuurbrug Laarderhoogt
Het Goois Natuurreservaat past de zonering aan bij de natuurbrug Laarderhoogt. De komende weken plaatsen we nieuwe rasters aan de kant van de Westerheide om het rustgebied en het begrazingsgebied rondom de natuurbrug te vergroten. Dieren en mensen zijn welkom op de natuurbrug. Voor honden geldt dat niet. Op dit moment mogen honden tot vlak bij de natuurbrug loslopen. Reeën maken pas gebruik van de natuurbrug als ze zich veilig voelen en er voldoende rust is. Het Goois Natuurreservaat wil het rustgebied voor dieren op deze plek daarom uitbreiden in combinatie met het vergroten van het begrazingsgebied. Dat betekent dat het hondenlosloopgebied op de Westerheide kleiner wordt. Het GNR past de bebording in dit gebied aan.

Uitbreiding rust- en begrazingsgebied

Het rust- en begrazingsgebied vergroten we met ongeveer 15 ha. Zo hebben de dieren een eigen plek waar ze zich veilig voelen, en waar ze zich kunnen terugtrekken in de paartijd, als ze jongen hebben, of op dagen dat het erg druk is. Door de begrazing zal het bos wat opener worden, waardoor het gebied ook geschikt wordt voor bijzondere soorten als de hagedis of de hazelworm. Langs de parallelweg van de A1 komt een extra raster dat voorkomt dat dieren de snelweg op kunnen lopen.

Waarom rustgebieden?

De Gooise natuurgebieden liggen in een verstedelijkt gebied. Iedere dag trekken veel mensen de natuur in om te genieten van de mooie omgeving. Een ontmoeting met een konijn, vos of ree maakt van wandelen in het Gooi een beleving. De dieren die de natuurbrug gebruiken, zoals reeën, hazen en dassen, slaan op de vlucht als ze zich bedreigd voelen. Alleen de geur van een hond kan daarvoor al genoeg zijn. De komende jaren gaat het Goois Natuurreservaat zorgen voor meer veilige dierenrustplekken. Zo kan iedereen ook in de toekomst blijven genieten van een spontane ontmoeting met een ree of een ander dier in het Gooi.

Wat verandert er?

Het losloopgedeelte voor honden maken we met de uitbreiding van het rust- en begrazingsgebied kleiner. Het losloopgebied langs de rand van Bussum eindigt straks bij de weg Het Gebed zonder End. Er komen nieuwe terreinborden waarop staat of de hond los mag of aangelijnd moet zijn. Eerder mochten de honden tot aan de natuurbrug bij de Westerheide los.

Natuurbrug Laarderhoogt 

Deze natuurbrug van 700 meter is in 2015 geopend en overspant de A1 tussen Bussum en Laren en de Naarderstraat. De brug maakt deel uit van het Natuur Netwerk Nederland. Door deze verbinding zijn het noordelijke en zuidelijke deel van het Gooi met elkaar verbonden, waardoor mensen en dieren gemakkelijk de weg kunnen oversteken. De brug kwam tot stand door samenwerking tussen Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, het Goois Natuurreservaat en de gemeenten Laren en Blaricum.

Gerelateerde berichten