GNR > Actueel > Nieuws > Bouwplan Driftweg Naarden past niet in natuurgebied

Bouwplan Driftweg Naarden past niet in natuurgebied

Bouwplan Driftweg Naarden past niet in natuurgebied

Het Goois Natuurreservaat dient een bezwaar in tegen de afgifte van een omgevingsvergunning voor het bouwplan voor een appartementencomplex met 17 wooneenheden en een hoogte van 36 m in het natuurgebied Naarder Eng. Het plan past volstrekt niet in de kwetsbare natuur en het unieke landschap van de Naarder Eng en het draagt niet bij aan een goede omgevingskwaliteit.

Voor de bouw van een 36 meter hoog appartementencomplex aan de rand van het Goois Natuurreservaat is op 10 januari 2022 een omgevingsvergunning verleend door de gemeente Gooise Meren. De beoogde bouwlocatie is de Driftweg te Naarden aan de rand van Huizen, in het natuurgebied Naarder Eng. Dit perceel is eigendom van een particulier en niet in het bezit van het Goois Natuurreservaat. In het geldende bestemmingsplan is sprake van een bouwvlak.

Bij een dergelijke ontwikkeling bekijkt het Goois Natuurreservaat, welke mogelijke impact het plan heeft op de natuur en het landschap en of het gebied beschermd is. Wat dit laatste betreft, kunnen we vaststellen dat het gebied onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. Dat betekent dat het gebied van belang is voor het behoud, versterking en verbinding van de natuur en beschermd natuurgebied is. Volgens de regels van de provincie mogen er alleen ingrepen ten nadele van natuur en landschap plaatsvinden bij een groot maatschappelijk belang, als alternatieven ontbreken, en er voldoende compensatie plaatsvindt. Deze regels zijn helaas niet toegepast.

Het landschap in het Gooi, en dus ook in de Naarder Eng, is daarnaast beschermd op grond van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 die verankerd is in de Omgevingsverordening NH2020. Initiatiefnemers en gemeenten kunnen bij bouwplannen op basis van gebiedsgerichte informatie uit deze leidraad werken aan behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de cultuurhistorie. Voor dit bouwplan zijn de gebiedsbeschrijvingen, ambities en ontwikkelprincipes voor het deelgebied het Gooi van belang. Dit betreft o.a. het open houden van de resterende engen en het respecteren van het karakteristieke ‘illusielandschap’. De toepassing van de Leidraad is onterecht buiten beschouwing gebleven. Het bouwplan laat zien dat het appartementencomplex ongeveer 10 meter boven de bomen in de omgeving zal uitsteken. Het bouwplan is te groot en te volumineus en in strijd met de bedoeling van het bouwvlak en zoals dat in het vastgesteld bestemmingsplan is opgenomen.

Gerelateerde berichten