GNR > Actueel > Nieuws > Archeologisch onderzoek op Westerheide

Archeologisch onderzoek op Westerheide

Archeologisch onderzoek op Westerheide

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft deze maand haar onderzoek afgerond naar ruitvormige greppels en wallen op de Westerheide in het Goois Natuurreservaat. Deze ruitvormige figuren op de heide worden ook wel ‘Kampen’ genoemd. De Rijksdienst kan nu nog niets te zeggen over ouderdom en of de oorspronkelijke functie. Een mogelijk functie kan zijn een schapenkamp, een kampje met een militair doel, begrenzing van een akker of een bijenschans. Bij de opgravingenzijn geen bijzondere vondsten of waarnemingen gedaan.

Wat is een kamp?

Een kamp bestaat uit wallen en greppels aan de buitenkant in de vorm van een ruit. De zijden van de wallen zijn ongeveer 90 x 90 meter. Op de Westerheide 6 van deze kampen; 2 ervan zijn door bebouwing verdwenen. Tijdens een eerder archeologisch onderzoek op de Westerheide zijn 3 kampen wel benoemd maar niet expliciet onderzocht. Ze werden toen schapenkampen genoemd. Deze kampen zijn uniek. Er zijn namelijk geen andere vergelijkbare kampen bekend in Nederland. Bijgevoegd een foto van de doorsnede van de wal en een doorsnede van de greppel. Er zijn bodemmonsters genomen die zullen worden onderzocht op plantenresten. Ook zal een ouderdomsbepaling van die bodemlagen plaatsvinden.

Gerelateerde berichten