Samenwerkingen

Nardinclant Landschapsbeheer

Nardinclant Landschapsbeheer organiseert werkdagen voor natuur- en landschapsbeheer in 't Gooi en omstreken. In 1987 is in Hilversum de Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant opgericht door een vijftal betrokken natuurliefhebbers.

Een belangrijke doelstelling van Nardinclant Landschapsbeheer is om de variatie en biodiversiteit van natuurgebieden te vergroten. Een goed voorbeeld hiervan is het ecologisch maaien, waarbij door verschillende maairegimes een afwisselend beeld ontstaat. In de niet-gemaaide delen kunnen bijvoorbeeld insecten in de holle stengels overwinteren. Naast elkaar ontstaan zo korte vegetaties, bloemrijke graslanden en struweel- en zoomvegetaties.