Medewerkers

GNR > Over ons > Medewerkers
Over ons

Medewerkers

Het Goois Natuurreservaat heeft 37 medewerkers.

De ‘buitendienst’ van het Goois Natuurreservaat zorgt ervoor dat de Gooise natuur sterk, divers en gezond blijft. Het team wordt geleid door de teamleider terreinbeheer.

Boswachters

Bij het Goois Natuurreservaat zijn drie boswachters werkzaam, elk in een deel van ons gebied. Hun taak is divers: opsporingsambtenaar, gastheer- of vrouw, natuurbeschermer, beheerder en voorlichter. Maak kennis met onze boswachters JohnMirjam en Daan!

Schaapsherders en hoofd begrazing en veeverzorging

Bij het Goois Natuurreservaat werken twee herders. Zij hoeden onze twee schaapskuddes. De schapen begrazen de heide en houden hem daardoor open. Dat is goed voor de biodiversiteit, de typische Gooise landschappen blijven dankzij het grazen behouden en een kudde schapen is natuurlijk ook een prachtig karakteristiek plaatje op de hei. Het begrazingsplan wordt gemaakt door het hoofd begrazing en veeverzorging.

Regiobeheerders

Drie regiobeheerders zijn elk verantwoordelijk zijn voor een deel van ons gebied. Zij stellen onderhoudsplannen op voor het beheer van die gebieden aan de hand van de beheervisie en het beheerplan. Daarnaast zij zijn betrokken bij het realiseren van projecten. Maak kennis met regiobeheerder Rob!

Terreinmedewerkers

Voor de vele onderhoudswerkzaamheden die natuurbeheer met zich meebrengt zijn er bij het Goois Natuurreservaat 5 terreinmedewerkers in dienst. Zij voeren zeer diverse taken uit, zoals onderhoud van terreinbebording, recreatiemeubilair, rasters en publieksdoorgangen, wandel-, fiets- en
ruiterroutes en maai- en snoeiwerkzaamheden. Daarnaast assisteren de terreinmedewerkers bij de verzorging van runderen, geiten en schapen.

Beheerder fietspaden

Bij het Goois Natuurreservaat is een beheerder fietspaden in dienst die zorgdraagt voor intacte, goede en veilige fietspadennetwerk door onze gebieden.

Kantoorpersoneel

Op het kantoor van het Goois Natuurreservaat werken 17 medewerkers die zich bezighouden met beleid, projecten, HR, communicatie en fondsenwerving, informatievoorziening, bedrijfsvoering en secretariaat. Directeur-rentmeester van het Goois Natuurreservaat is Karin Kos.

Doe mee!

Steun de Gooise natuur met een eenmalige gift. Elke bijdrage, klein of groot, helpt om onze kwetsbare natuurgebieden te behouden en beschermen. Voor nu en voor de generaties na ons. Doneer en zorg samen met ons voor het behoud van ons groene thuis, uniek in de randstad.