Blog van de boswachter

GNR > Boswachter Daan: De bergen van het Gooi

Boswachter Daan: De bergen van het Gooi

Elke twee weken verschijnt er een column van de boswachters van het Goois Natuurreservaat in de huis-aan-huisbladen van Enter Media. Onderstaande column verscheen in Bussums Nieuws, Muider Nieuws, Naarder Nieuws, Gooi en Eembode, Laarder Courant de BEL en Nieuwsblad voor Huizen.

De bergen van het Gooi

De landschappen in het Gooi zijn niet alleen bijzonder vanwege hun natuurwaarden. Er liggen ook heel veel cultuurhistorische schatten verborgen. Denk aan de grafheuvels op de Westerheide en de Hoorneboegse heide. Ze zijn de enige nog zichtbare overblijfselen van onze voorouders. Ze zijn ontstaan in de bronstijd (Westerheide) en de ijzertijd (Hoorneboegse heide). In die tijd was het Gooi een bosrijk landschap, maar de eerste heidevelden en kleine zandverstuivingen ontstonden al door het kappen van het bos voor landbouw. In deze vroege heidevelden bouwden mensen de grafheuvels om hun doden te eren.

Verhalen over druïdes

Een ander achterblijfsel van onze voorouders zijn een aantal ‘bergjes’ in het noorden van ons gebied tussen Naarden en Huizen. Het zijn de Eukenberg, Aalberg, Trapjesberg, Sijsjesberg en de Tafelberg. Ze zijn bekend door verhalen over druïdes, offerplaatsen of militaire functies die ze in het verleden misschien zouden hebben gehad. Van de Tafelberg bij Blaricum (met 39,2 m. boven NAP!) weten we in elk geval dat deze verhoogde plek al in de zeventiende eeuw in het verder vlakke West-Nederland een recreatieve functie had. Je kon bij helder weer zelfs Amsterdam zien liggen. Een andere verklaring van het gebruik van dit verhoogde punt is dat de Tafelberg ooit diende om vuren te stoken, als baken voor de scheepvaat op de Zuiderzee. Om die reden zou de berg ook wel ‘Kooltjesberg’ worden genoemd.

De bergjes worden nu vooral gebruikt door recreanten als uitzichtpunt. Een aantal van hen wordt de komende jaren opgeknapt. We maken ze robuust en mooi inpassend in het landschap, zodat we, staande op deze Gooise bergen, van de prachtige omringende natuur kunnen blijven genieten.

Daan Eijben
Boswachter

PS Wil je de Gooise natuur helpen behouden en beschermen? Dat kan al met een eenmalige gift vanaf 5 euro. Elke gift is betekenisvol voor de natuur. Meer informatie vind je via de knop hieronder.

Meer informatie over een eenmalige gift

Meer blogs van de boswachter