Maandelijkse wandeling Laarder Wasmeer
Koester ons groene thuis

Maandelijkse wandeling Laarder Wasmeer

17 oktober 2021 om 10:00 uur
Laarder Wasmeer


Elke derde zondag van de maand kun je mee met een gids naar het doorgaans voor publiek niet toegankelijke Laarder Wasmeer.

Het Laarder Wasmeer is een laaggelegen gebied binnen het Gooi. Daardoor stroomde jarenlang afvalwater van Hilversum naar deze plassen. Tussen 2003 en 2011 is het gebied ingrijpend gesaneerd en heringericht. De toevoer van stadswater is gestopt. Het gebied wordt begraasd en ontwikkelt zich tot een open landschap met stuifzand, enkele vennen en vochtige valleien. Rondom het Laarder Wasmeer is een wandelroute ‘Rondje Laarder Wasmeer’ aangelegd. 

Het Laarder Wasmeergebied is een zeer afwisselend natuurterrein met plassen en oude heidevennetjes. Het gebied heeft een rijke historie en is van bijzondere natuurwetenschappelijke waarde. Het is vooral de flora in de lage gebieden, met klokjesgentiaan, kleine zonnedauw, veenpluis en snavelbies, die het gebied zo waardevol maakt. Het Laarder Wasmeer wordt met runderen en geiten begraasd om verruiging, teveel rietgroei en Amerikaanse vogelkers tegen te gaan. Het gebied is onder begeleiding toegankelijk.

Let op: in verband met de coronamaatregelen laten wij deze excursie doorgaan voor maximaal 3 x 10 personen (inclusief de gids). Kom niet als u zich grieperig voelt of verkoudheidsklachten hebt en houd voldoende afstand van anderen.

Het meenemen van honden is bij deze excursie niet toegestaan.

Data (2021):

Zondag 17 oktober, zondag 21 november, zondag 19 december.

Kosten:

Gratis, maar een kleine vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Aanmelden:

Via de website van IVN Gooi https://www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken/activiteiten