Organisatie

Boswachters

Hoeveel herten komen hier voor? Loop je de hele dag buiten? Is het een spannend beroep? Moet je ook wel eens nachts achter stropers aan? Gaat het nou goed of slecht met de natuur? Betrap je wel eens verliefde stelletjes? Als hier dassen zitten, waarom zie ik die dan nooit? Klopt het dat jullie handboeien dragen? Jullie mogen toch geen boetes uitschrijven?

Dit is maar een greep uit de vele vragen die je als boswachter op je krijgt afgevuurd. Sommige vragen sluiten aan op de werkelijkheid, andere in het geheel niet. Begrijpelijk, want de functie van boswachter ziet er bij elke natuurbeherende instantie weer anders uit. Bij Goois Natuurreservaat is de boswachter tegelijkertijd beheerder, natuurbeschermer, toezichthouder en voorlichter. Hieronder kan je lezen wat er bij die taken komt kijken.

Wat doen onze boswachters in hun rol van beheerder?

 • Het terrein in de gaten houden en aangeven welke beheermaatregelen nodig zijn (zoals uitdunnen van bos, begrazen of plaggen van heide).
 • Onderhouden van omheiningen, bebording, veeroosters, klaphekken, zitbanken, prullenbakken etc.
 • Aansturen van groepen vrijwilligers (scholen, bedrijven of verenigingen) die beheerwerkzaamheden uitvoeren zoals kleinschalig plaggen of dennetjes trekken of prunus (Amerikaanse vogelkers) rooien.
 • Bomen markeren (blessen) die moeten worden geveld.
 • Aannemers inschakelen om te kappen of te plaggen.
 • Transportroutes uitzetten voor de machines.

Wat doen onze boswachters in hun rol van natuurbeschermer?

 • De stand volgen van populaties reeën, dassen, vogelsoorten en nog veel meer andere dier- en plantensoorten.
 • Contact onderhouden met groepen gespecialiseerde vrijwilligers die de stand volgen van vogels, libellen, algen, vlinders, reptielen en amfibieën, vleermuizen, dassen, planten etc. en hiervan verslaglegging doen.
 • Het aangeven en uitvoeren van speciale maatregelen ter bevordering van soorten. Bijvoorbeeld extra poelen voor amfibieën of het aanleggen van stobbenwallen, machinaal maaien van veldjes waar klokjesgentiaan voorkomt.

Wat doen onze boswachters in hun rol van toezichthouder?

 • Ervoor zorgen dat mensen, door de regels na te leven, de natuur en de rust in de terreinen respecteren.
 • Veelvoorkomende overtredingen zijn loslopende honden, ruiters op fietspaden, mountainbikes buiten de paden, vuilstort, vernieling en (incidenteel) stroperij.
 • Als het moet, mensen aanspreken en proces verbaal opmaken bij een overtreding. Je bent verplicht om een geldig identiteitsbewijs te tonen als de boswachter daarom vraagt.
 • In een uiterst geval kan de boswachter zelfs mensen aanhouden. Onze boswachters zijn namelijk door de Minister van Justitie aangesteld als buitengewoon opsporings-ambtenaar (BOA), dragen handboeien en een wapenstok. Een BOA draagt ook een insigne. Dit insigne is door het ministerie van justitie op 1 januari 2008 ingevoerd om de BOA beter herkenbaar te maken voor het publiek.
 • Samenwerken met politie en handhavers van andere organisaties.

Wat doen onze boswachters in hun rol van voorlichter?

 • Ze dragen een uniform zodat ze buiten voor iedereen als aanspreekpunt herkenbaar zijn.
 • Publiekswandelingen leiden, excursies geven.
 • Contact houden met natuurgidsen die eveneens wandelingen verzorgen in de terreinen.
 • Schoolkinderen begeleiden met lesprogramma’s die over de natuur gaan.

Je ziet het: een boswachter moet op veel dingen tegelijk letten. Hierbij kan hulp van buitenaf goed gebruikt worden. www.natuurverstoring.nl registreert landelijk alle meldingen en zorgt voor doorgeleiding naar de juiste persoon of organisatie ter opvolging.