Samenwerkingen

Vrienden van Het Gooi

De Vrienden van het Gooi (VVG) willen de bewoners van Het Gooi bewust maken van de unieke omgeving waarin zij wonen. Met een nieuwsbrief, artikelen in hettijdschrift, sociale media én tijdens wandelingen met de natuurwacht. Ook willen zij de natuur beschermen en zorgen dat toekomstige generaties er ook van kunnen genieten. Ruimtelijke ontwikkelingen worden scherp in de gaten gehouden. Ze kijken of plannen voldoen aan de regelgeving. 

De VVG probeert een goed milieubeheer te bevorderen, gericht op instandhouding en duurzame ontwikkeling van het natuurschoon en het beschermen van flora en fauna. Ook hebben zij aandacht voor het ecologisch verantwoord gebruik van de natuurgebieden, gericht op het voorkomen van aantasting: zoals (te) intensieve recreatie, exploitatie in de vorm van land- en bosbouw, waterwinning, natuur begraven en andere vormen van vercommercialisering.