FAQ

Toegangsbepalingen

De stichting Goois Natuurreservaat wenst iedereen een plezierig bezoek toe binnen het natuurgebied dat wordt aangeduid als Goois Natuurreservaat. Om uw plezier en dat van anderen niet te verstoren, gelden er regels, de toegangbepalingen, die iedere bezoeker in acht dient te nemen. Deze bepalingen kunt u hier downloaden.

Toegangbepalingen natuurgebieden GNR

www.natuurverstoring.nl registreert landelijk alle meldingen en zorgt voor doorgeleiding naar de juiste persoon of organisatie ter opvolging. 

Bij Goois Natuurreservaat is de boswachter tegelijkertijd beheerder, natuurbeschermer, toezichthouder en voorlichter.
Kijk bij de boswachters voor meer informatie.

Geef grazers de ruimte door te wachten tot ze minstens 25 meter ver weg zijn. Eventueel kun je een omtrekkende beweging maken, waarna je terugkeert naar het pad.

Een schriftelijk toestemming van de directie van Goois Natuurreservaat is nodig voor:

 • Het doen van onderzoek;
 • Het wijzigen van de inrichting van het natuurterrein van Goois Natuurreservaat;
 • Het aanbrengen van ondergrondse kabels en leidingen;
 • Onderhoud of vernieuwingswerkzaamheden van bestaande ondergrondse kabels en leidingen;
 • Het ontplooien van commerciële activiteiten;
 • Het houden van georganiseerde (sport)evenementen.

Kijk voor meer informatie bij de toegangsbepalingen.

Zonder schriftelijke toestemming van Goois Natuurreservaat is het niet toegestaan te kamperen buiten de kampeerterreinen.

Regels voor honden

Honden zijn bijna overal welkom in de natuurgebieden van het Goois Natuurreservaat. Kijk wel bij activiteiten voor de regels of download de folder.
Per gebied is te zien of je hond daar aan de lijn moet of los mag lopen.

Honden zijn welkom op basis van de hondenaanlijnregeling Goois Natuurreservaat. Deze kun je vinden bij activiteiten
Er zijn in deze regeling plaatsen aangegeven waar de hond los mag lopen dan wel waar deze aangelijnd dient te zijn. De eigenaar van de hond blijft in alle gevallen aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gedrag van de hond evenals voor eventuele overlast en schade veroorzaakt door de hond aan de wilde fauna, de grazers (schapen en runderen) en andere bezoekers (wandelaars, ruiters te paard, fietsers).

Honden dienen onder appèl te staan. Indien de hond niet onder appèl gehouden kan worden, dient de hond te worden aangelijnd.
Per gebied is te zien of jouw hond daar aan de lijn moet of los mag lopen.

Honden dienen onder appèl te staan. Indien de hond niet onder appèl gehouden kan worden, dient de hond te worden aangelijnd.
Per gebied is te zien of jouw hond daar aan de lijn moet of los mag lopen.

Ja, mits aangelijnd en op 25 meter afstand van de schaapskuddes. Als er loslopende honden zijn, durven schapen zich soms niet meer vrijelijk over de hei te bewegen. Onze boswachters zien toe op de naleving van de honden-aanlijnregeling van het Goois Natuurreservaat.

Regels voor paarden

In het Goois Natuurreservaat ligt een netwerk van ruim 70 kilometer aan ruiterpaden, waarvan een deel geschikt is voor koetsiers. Dit netwerk kan gebruikt worden door iedereen met een ruiter- of koetsierspas.

De ruiterroutes kun je herkennen aan een rond groen bord met een gele ruiter of een geel karrenwiel als ook aanspanningen zijn toegestaan. De in het terrein aangegeven route is altijd bindend.
Afwijken is niet toegestaan.

Lees meer bij activiteiten.

Een ruiter- of koetsierspas heb je nodig om te mogen rijden in het Goois Natuurreservaat. Als je incidenteel wilt rijden kan je ook een dagpas aanvragen.
Kijk bij onze activiteiten voor meer informatie.

Voor incidenteel gebruik van de ruiterpaden kun je op het kantoor van Goois Natuurreservaat een dagpas (€6,-) aanschaffen (het weekend wordt beschouwd als één dag). Hiervoor dien je één geldig ruiterbewijs mee te nemen per pas.
Kijk bij onze activiteiten voor meer informatie.

De ruiterroutes kun je herkennen aan een rond groen bord met een gele ruiter of een geel karrenwiel als ook aanspanningen zijn toegestaan. De in het terrein aangegeven route is altijd bindend.
Afwijken is niet toegestaan.

Alle bezoekers, dus ook ruiters en koetsiers, zijn welkom tussen zonsopgang en zonsondergang.

Geef grazers de ruimte door te wachten tot het ze minstens 25 meter ver weg zijn. Eventueel kan je een andere route nemen of in het uiterste geval een omtrekkende beweging maken, waarna je terugkeert naar het ruiterpad.

In het Goois Natuurreservaat ligt een netwerk van ruim 70 kilometer aan ruiterpaden, waarvan een deel geschikt is voor koetsiers. De ruiterroutes waar ook aanspanningen zijn toegastaan kan je herkennen aan een rond groen bord met een geel karrenwiel. De in het terrein aangegeven route is altijd bindend.
Afwijken is niet toegestaan.

Kijk bij onze activiteiten voor meer informatie.

Over grazers in het Goois Natuurreservaat

Helaas, dat is niet mogelijk. De ene schaapskudde van Goois Natuurreservaat is een werk kudde, die gebieden begraast en zo de natuur beheert en de andere kudde bij de schaapskooi in Blaricum loopt op de heide zonder herder.

De hekken staan op de heide om onze grazers, de koeien en de schapen, op de heide te houden.

Goois Natuurreservaat verkoopt alleen schaapsvachten tijdens het jaarlijkse schaapscheerfeest (traditioneel de 1e zaterdag van juni; zie agenda) bij de schaapskooi op de Tafelberg- en Blaricummerheide.

Over scholen, stages, excursies en lezingen

Bij ons secretariaat kan je informeren naar de bezetting van 't Laer. Het is niet mogelijk deze informatie via onze website te raadplegen. Voor meer informatie kijk bij 't Laer.

Hou de agenda in de gaten voor excursies van onze boswachters.

Excursies voor groepen zijn mogelijk op afspraak. Je kunt hiervoor contact opnemen met Goois Natuurreservaat.  

Op dit moment kunnen er alleen maatschappelijke stages worden gelopen bij Goois Natuurreservaat. Verzoeken hiertoe kun je per e-mail sturen.

Over activiteiten en vergunningen

De aanvraag moet je invullen op de website van Support for Nature. Het ingevulde formulier kun je daarna per e-mail sturen aan Goois Natuurreservaat.

Nee, je hebt hiervoor toestemming nodig van Goois Natuurreservaat. Pas nadat er toestemming is gegeven, kan er een vergunning worden afgegeven. Een verzoek tot toestemming (en vergunning) kan worden gericht aan gooisnatuurreservaat@gnr.nl. We hebben als uitgangspunt genomen dat we alleen mensen vergunnen die in onze regio wonen. Dat wil zeggen wonende in de Gooise gemeenten en de omliggende gemeenten die grenzen aan het Goois natuurreservaat. Hilversum, Huizen, Bussum, Naarden, Laren, Blaricum, Eemnes, Baarn, Hollandse rading, Loosdrecht en 's Graveland. Verder geldt dat vergunninghouders alléén in de bouwvoor van akkers mogen zoeken en met toestemming van de pachter. In de rest van de terreinen mag dus niet gezocht worden.

Nee, het plukken van paddenstoelen uit het Goois Natuurreservaat is niet toegestaan. Ze zijn niet wettelijk beschermd, maar je mag zich niet begeven buiten de wegen en paden om ze te plukken. Als je door de boswachter wordt gezien met grote hoeveelheden paddenstoelen bij je, dan doen wij aangifte van diefstal en volgt een proces verbaal.

Asverstrooiing is toegestaan mits er wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

 • Er dient schriftelijk toestemming gevraagd te worden voor de asverstrooiing. 
 • Ongeveer een week van te voren de datum, het tijdstip en de exacte plaats van uitstrooien door te geven aan het kantoor van het Goois Natuurreservaat, zodat alle boswachters hiervan op de hoogte gesteld kunnen worden. Dit kan via een e-mail naar het Goois Natuurreservaat; 
 • Auto’s moeten worden geparkeerd op bestaande parkeerterreinen;
 • Er mogen geen gedenktekens in welke vorm dan ook worden aangebracht;
 • Er moet vrije doorgang worden verleend aan wandelaars en fietsers als je met een grote groep bijeenkomt;
 • De toegangsbepalingen, zoals die vermeld staan op het toegangsbord bij de entree van het natuurgebied en eventuele aanwijzingen van de boswachters, moeten in acht worden genomen.

Voor alle opnames, behalve filmpjes voor persoonlijk gebruik, is toestemming vereist. Je kunt een aanvraag voor de filmopnames indienen via de e-mail. Omschrijf daarbij zo volledig mogelijk de activiteit. Aan de eventuele toestemming voor de filmopnames zijn kosten verbonden. Deze zijn minimaal € 700,- per dag. Bijkomende kosten voor eventuele begeleiding van de activiteit door een boswachter zijn hierin nog niet opgenomen.

Het gebruik van motorisch aangedreven speelgoed of hobby-apparatuur (helikopters, drones, afstandsbesturbare voertuigen, vliegtuigjes e.d.), evenals vliegeren, is in onze natuurgebieden niet toegestaan. Dit zorgt voor te veel verstoring van de fauna.

Bekijk de toegangsbepalingen voor meer informatie.

Fotomateriaal van het Goois Natuurreservaat kan worden aangevraagd per e-mail. Per foto zal een tarief van minimaal €100 in rekening worden gebracht. Foto's van de site van Goois Natuurreservaat vallen onder het copyright (©) van Goois Natuurreservaat en mogen ook niet zonder toestemming worden gebruikt.

Je mag over de bestaande fietspaden en over de bestaande wandelpaden fietsen, maar niet over de ruiterpaden. Bij elk gebruik word je geacht voldoende rekening te houden met de overige gebruikers. Kijk bij onze activiteiten voor meer informatie.

Nee, op het moment dat je een kentekenplaat voert op het voertuig, dan is het niet toegestaan om van de recreatieve fietspaden gebruik te maken. Ook al is het beter voor het milieu het blijft volgens de wegen- verkeerswetgeving een motorvoertuig waarmee je niet op de recreatieve fietspaden mag rijden. Ook met een snorfiets met blauwe kentekenplaat mag je niet met ingeschakelde verbrandingsmotor rijden op de recreatieve fietspaden door de natuurterreinen van Goois Natuurreservaat. Sinds januari 2013 is het wel toegestaan te rijden met electrisch aangedreven snorfietsen.

Voor geocachen in de Gooise natuur gelden spelregels. 
Kijk bij onze activiteiten voor meer informatie.

Iedereen mag BBQ-en op de dagcampings van het Goois Natuurreservaat als de Brandgevaarmeter op de homepage van Goois Natuurreservaat op "groen" staat. Bij een andere code dan "groen" is BBQ-en niet toegestaan. Buiten de dagcampings is, in het Goois Natuurreservaat, BBQ-en verder ten strengste verboden. Na het BBQ-en word je geacht afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren. Als er geen afvalbak is dan word je geacht het afval mee te nemen naar huis.

Algemene informatie

www.natuurverstoring.nl registreert landelijk alle meldingen en zorgt voor doorgeleiding naar de juiste persoon of organisatie ter opvolging.

Het BTW-nummer is NL001939270B01.

Het RSIN/fiscaal nummer van het Goois Natuurreservaat is 1939270.

Het liefst ontvangen wij facturen digitaal en deze kunnen worden gestuurd naar: facturen@gnr.nl.

De IBAN-nummers zijn:
Stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR): NL55RABO0330033999.
Stichting Steun Goois Natuurreservaat: NL11RABO0339977000.

Ja, dat is mogelijk. Op het kantoor van het Goois Natuurreservaat is een pinapparaat aanwezig. 

Het speelbos is gelegen naast groepsverblijf 't Laer.
Het adres is: Goyergracht Zuid t.o. nr. 51 te Eemnes.

Bij het RIVM kan je informatie vinden over de ziekte van Lyme. Kijk ook eens op tekenradar.nl waar aan de hand van de kaart van Nederland een prognose wordt gegeven van de aanwezigheid van teken en het aantal meldingen van tekenbeten.

Als er vacatures zijn, worden deze geplaatst op de nieuwspagina.

Je kunt je afmelden door een e-mail te sturen aan Goois Natuurreservaat met daarin vermeld: je naam, adres en woonplaats en indien mogelijk je begunstigersnummer.

Nee, wij verkopen geen haardhout. Het is het beleid van Goois Natuurreservaat om hout in de natuur te laten liggen voor flora en fauna.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem contact met ons op