Toegangsbepalingen

Toezicht en handhaving

  • Aanwijzingen van medewerkers van de stichting dienen altijd te worden opgevolgd.
  • De stichting heeft boswachters in dienst die beschikken over een aanstelling van de Minister van Justitie als Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA). Zij zijn gerechtigd om indien hiertoe aanleiding bestaat onder het gezag van het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek te doen, navraag te doen naar de identiteit en proces verbaal op te maken (een bekeuring uit te schrijven).
  • Personen die zich niet aan de toegangsbepalingen of wet- en regelgeving houden worden door de BOA hierop aangesproken zodat de overtreding eindigt.
  • De BOA heeft de eigenstandige bevoegdheid om binnen de kaders van het OM te beoordelen of in een bepaalde situatie een proces verbaal op z’n plaats is.
  • Indien een overtreding niet wordt beëindigd kan de BOA op dat moment besluiten iemand uit het terrein te (doen) verwijderen en verdere toegang tot het Goois Natuurreservaat te ontzeggen zonder dat degene die verwijderd is, recht heeft op schadeloosstelling.

Kijk bij onze veelgestelde vragen voor meer informatie.