Toegangsbepalingen

Toegang voor wandelaars, fietsers en ruiters

  • Wandelen is toegestaan op wegen en paden, behalve in enkele rustgebieden voor de fauna, zoals in het veld is aangegeven.
  • Fietsers en mountainbikers zijn welkom op verharde wegen, halfverharde fietspaden en op de wandelpaden met inachtneming van de Gedragscode MTB en ernstig rekening houdend met overige bezoekers.
  • Ruiters en koetsiers en hun aanspanningen zijn welkom op de ruiter- en aanspanningenroutes voor zover zij in het bezit zijn van een door de stichting afgegeven jaarlijkse vergunning. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd. De ruiter- en aanspanningenroutes zijn gemarkeerd in het veld.
  • Gemotoriseerd verkeer is buiten de parkeerterreinen niet toegestaan in het Goois Natuurreservaat met uitzondering van beheer- en onderhoudsverkeer (eigen voertuigen en van aannemers die voor de stichting werkzaamheden verrichten) en vergunninghouders. Voor zover relevant gelden dezelfde verkeersregels en verkeerstekens als op de openbare weg.
  • Er zijn diverse parkeer- en dagrecreatieterreinen. Er dient binnen de parkeervakken te worden geparkeerd. Bezoekers doen er goed aan de auto op de parkeerplaatsen en/of dagrecreatieterreinen goed af te sluiten en geen kostbare goederen zichtbaar in de auto achter te laten. Voor diefstal uit of vernielingen aan de auto is de stichting niet aansprakelijk.

Kijk bij de buitencode voor gedragsregels.
Kijk bij onze veelgestelde vragen voor meer informatie.