Toegangsbepalingen

Bescherming van flora, fauna, grazers en bezoekers

 • Flora en fauna dienen te worden gerespecteerd. Veel planten en dieren zijn beschermd bij wet (Wet Natuurbescherming 2017).
 • Verschillende deelgebieden van het Goois Natuurreservaat genieten bescherming op grond van de Natuurbeschermingswet.
 • Het is niet toegestaan:
  • planten of -delen mee te nemen, dit geldt ook voor paddenstoelen;
  • wilde fauna of grazers (runderen en schapen) te verstoren, te voeren, aan te halen of mee te nemen;
  • planten of dieren in het Goois Natuurreservaat uit te zetten of los te laten.
 • Uit oogpunt van dierenwelzijn en veiligheid van de bezoekers dient een afstand van 25 meter te worden aangehouden van de runderen (die als grazers worden ingezet).
 • Het is niet toegestaan beschadigingen aan te brengen of vernielingen te verrichten.
 • Honden zijn welkom op basis van de Hondenaanlijnregeling Goois Natuurreservaat.
  Er zijn in deze regeling plaatsen aangegeven waar de hond los mag lopen dan wel waar deze aangelijnd dient te zijn. De eigenaar van de hond blijft in alle gevallen
  aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gedrag van de hond evenals voor eventuele overlast en schade veroorzaakt door de hond aan de wilde fauna, de grazers (schapen en runderen) en andere bezoekers (wandelaars, ruiters te paard, fietsers).
 • Honden dienen onder appèl te staan. Indien de hond niet onder appèl gehouden kan worden, dient de hond te worden aangelijnd.
 • In en direct rondom de schaapskooi is de hond niet toegestaan.
 • Het meevoeren en of los laten lopen van andere (huis)dieren dan honden en paarden is niet toegestaan.
 • Het is verboden om in het Goois Natuurreservaat vuur te maken.
 • In en direct om de gebouwen van de stichting geldt een rookverbod.
 • Je dient de brandweervoorschriften en brandweeraanduidingen op te volgen. Bij aanhoudende droogte (natuurbrandgevaar code oranje en rood) mag in de natuur niet worden gerookt.
 • Het bezit en het dragen van of oefenen met wapens of voorwerpen, die een gevaar voor anderen kunnen opleveren, is niet toegestaan.
 • Het maken van lawaai en hoorbaar gebruik van geluidsapparatuur is niet toegestaan.
 • Het gebruik van motorisch aangedreven speelgoed of hobby- of professionele apparatuur zoals helikopters, drones, raceauto's, vliegtuigjes e.d. evenals vliegeren is uit oogpunt van verstoring van de fauna niet toegestaan.
 • In de wateren van de stichting zijn zwemmen, baden, varen en vissen niet toegestaan.
 • Een uitzondering vormen de wateren van Anna’s Hoeve alwaar het visrecht is verhuurd aan hengelsportvereniging Hilversum.
 • Zonder schriftelijke toestemming van Goois Natuurreservaat is het niet toegestaan:
  • te kamperen buiten de kampeerterreinen;
  • kraampjes, strandtentjes, windschermen, campers en tenten etc. op gronden van de stichting te plaatsen met uitzondering van de speelweiden op dagrecreatieterreinen;
  • te barbecueën met uitzondering van barbecueën op de speelweiden van dagrecreatieterreinen tenzij de brandweervoorschriften dat beletten.
 • Het bedrijven van promotie, het leveren van diensten en/of het verkopen van producten binnen het Goois Natuurreservaat is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.
 • Professioneel fotograferen en/of filmen is alleen toegestaan na overleg en of schriftelijk verkregen toestemming.

Kijk bij onze veelgestelde vragen voor meer informatie.