Toegangsbepalingen

Algemeen

We wensen iedereen een plezierig bezoek toe aan het natuurgebied dat wordt aangeduid als het Goois Natuurreservaat of het natuurreservaat.
Om jouw plezier en dat van anderen niet te verstoren, gelden er
toegangsbepalingen, die iedere bezoeker in acht dient te nemen. 

Openstelling en algemeen gebruik.

  • Het Goois Natuurreservaat is opengesteld van zonsopgang tot zonsondergang;
  • Gedurende het verblijf in het Goois Natuurreservaat dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de geldende regels te gedragen;
  • Aan personen die onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen zijn, schade veroorzaken, de orde verstoren of anderszins de geldende regels overtreden, kan de toegang ontzegd worden;
  • Specifieke aanwijzingen/gebruiksregels die op de bebording van het Goois Natuurreservaat voorkomen, dienen te worden opgevolgd;
  • Afval dient mee terug te worden meegenomen of indien aanwezig, in afvalbakken te worden gedeponeerd.

 Kijk bij onze veelgestelde vragen voor meer informatie.